fbpx
Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii a płatnośći bezpośrednie do konopii włóknistych fot. Adobe Stock

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii a płatnośći bezpośrednie do konopii włóknistych

Napisał  Maj 27, 2022

Od 2023 roku w Unii Europejskiej będą obowiązywały nowe przepisy określające wyższy maksymalny poziom THC, wynoszący 0,3 proc. Oznacza to, że od 2023 r. do wsparcia będą kwalifikowały się wszystkie odmiany konopi o zawartości do 0,3 proc. THC, w tym także konopie odmiany Finola, które zostały wykluczone ze względu na to, że w latach 2019–2020, średnia zawartość THC przekroczyła dopuszczalną obecnie w UE wartość (0,2 proc.).

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii będą miały znaczący wpływ na przyznawanie płatności bezpośrednich do konopi włóknistych. Na czym będą polegać zmiany? To przedew wszystkim zmiany dotyczące akceptowanego poziomu THC

Zgodnie z przepisami unijnymi, które określają ramy prawne dla przyznawania płatności bezpośrednich we wszystkich państwach członkowskich UE, obszary wykorzystywane do produkcji konopi stanowią kwalifikujące się hektary, tylko jeżeli stosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,2 proc. tetrahydrokanabinolu (THC).

Pozostałe planowane zmiany – nowe rozporządzenia

Jednocześnie informujemy, że zostały przygotowane 2 projekty rozporządzeń (dostępne na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/), które mają na celu dostosowanie obecnych przepisów do niektórych innych zmian wprowadzonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zgodnie z projektowanymi przepisami w 2022 r., w przypadku upraw konopi włóknistych, które prowadzone są po dokonaniu wpisu do rejestru konopi włóknistych będą obowiązywać następujące zasady:
- Wsparcie będzie przyznawane do powierzchni nie większej niż powierzchnia zawarta w ww. rejestrze.
- Rolnik będzie zobowiązany do przedłożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, najpóźniej do 1 września 2022 r., specjalnego zaświadczenia z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o dokonaniu wpisu do rejestru konopi włóknistych, zawierającego m.in. informacje o miejscu i powierzchni działek ewidencyjnych, na których prowadzona jest uprawa.

Zmiany nie dotyczą rolników, którzy uzyskali stosowne zezwolenie na uprawę konopi włóknistych i złożyli je w ARiMR wraz z wnioskiem o przyznanie płatności za 2022 r.

(rpf) kp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj