fbpx
Dopłaty do nawozów mają częściowo zrekompensować bardzo wysokie ceny fot. KP

Dopłaty do nawozów – złożono 425 tysięcy wniosków

Napisał  Cze 02, 2022

425 tysięcy złożonych wniosków o dopłaty do nawozów to wstępne szacunki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ostatni dzień naboru, czyli 31 maja 2022 roku.

Do tego dnia rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, na które nabór został zakończony przez ARiMR.

Przypominamy, że za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do biura powiatowego Agencji, która informuje, że dokumenty złożone po 31 maja nie będą uwzględniane.

Celem dofinasowania jest zrekompensowanie plantatorom wyższych kosztów zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. Ważne jest, że o taką pomoc mógł ubiegać się jedynie ten rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok.

Wysokość wsparcia wyliczana jest w oparciu o dwustopniowy algorytm.

Przede wszytslim blicza się wysokość pomocy na podstawie określonych stawek, które wynoszą:
- 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub
- 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego).

50 hektarów to maksymalna powierzchnia objęta opisywaną formą pomocy.

Obliczana jest też różnica pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. a tymi, które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. W tym celu potrzebne są dane potwierdzające poniesione koszty.

Jeśli nawozy zostały zakupione między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musiał posiadać i dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy. Natomiast koszty zakupu nawozów w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., jeżeli rolnik nie posiadał dokumentów księgowych potwierdzających ich nabycie, mogły zostać wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa.

W ten sposób można obliczyć różnicę w cenie tony nawozów w tych okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w terminie 1 września 2021 r. – 15 maja 2022 r. wyliczona zostanie wysokość pomocy.

- Po porównaniu obydwu kwot - tej obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz tej wyliczonej na podstawie różnicy w cenach nawozów - właściwą stawką pomocy jest mniejsza z nich – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: