fbpx
Co to jest ekologia? Dowiedz się, co Ty możesz zrobić dla Planety! fot. Materiały prasowe

Co to jest ekologia? Dowiedz się, co Ty możesz zrobić dla Planety!

Napisał  Cze 06, 2022

Ekologia stała się w ostatnich kilkunastu latach bardzo modnym pojęciem. Choć sam termin oznacza jedną z dziedzin biologii o ściśle określonym zakresie zainteresowań badawczych, zwykle słyszy się go w rozumieniu potocznym. Postawa ekologiczna jest rozumiana jako troska o stan otoczenia naturalnego i zmiany nawyków na nieszkodzące środowisku, czyli przyjazny naturze styl życia, zdrowe jedzenie czy świadome postawy konsumenckie. Sprawdź, co Ty możesz zrobić w tej kwestii i od czego zacząć. / materiał promocyjny

Co to jest ekologia?

Termin ekologia może być rozumiany dwojako. W znaczeniu encyklopedycznym jest nauką przyrodniczą zajmującą się badaniem zależności pomiędzy poszczególnymi organizmami żywymi oraz tym, jaki wpływ wywiera na nie środowisko, w którym żyją. Ta nauka to dziedzina biologii o ściśle zdefiniowanym zakresie badawczym. Główne działy ekologii zajmują się opisywaniem zależności w obrębie gatunków i zespołów wielogatunkowych. Wyróżniana jest także ekologia ewolucyjna, czyli samodzielna nauka na pograniczu biologii ewolucyjnej i etiologii.

Definicja ekologii może jednak być szeroka, szczególnie jeśli używa się jej w języku potocznym. W takim rozumieniu też zajmuje się ona badaniem zjawisk zachodzących w środowisku, jednak w nieco innym kontekście. W ogólnym rozumieniu skupia się na kształtowaniu norm i nawyków, które mają służyć poprawie stanu otoczenia naturalnego. Chodzi między innymi o:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, które wpływają na ocieplenie klimatu,
  • korzystanie z odnawialnych źródeł energii,
  • ograniczenie produkcji odpadów (postawa zero waste lub less waste)
  • oszczędzanie zasobów naturalnych (np. wody),
  • kształtowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich.

Temat ekologii dotyczy ochrony środowiska w ogólnym rozumieniu, czyli takim, które jest bliskie każdemu w jego codziennym życiu.

Kim jest ekolog?

Ekolog zajmuje się badaniem struktury danego ekosystemu. Obserwuje i opisuje również zmiany zachodzące w przyrodzie, a także analizuje zależności pomiędzy poszczególnymi gatunkami i organizmami oraz ich wpływ na otoczenie. Obszarem jego zainteresowań może być też ochrona środowiska naturalnego, czyli tworzenie podstaw naukowych do wprowadzania korzystnych dla niego zmian.

Ekolog może zajmować się tworzeniem norm ochrony środowiska, które są poparte dowodami naukowymi. Pojęcie ekologii może być rozumiane na wiele sposobów, stąd też dokładny zakres zainteresowań badawczych tego naukowca może być zróżnicowany.

Jak żyć ekologicznie – czyli co możesz zrobić dla Planety

Ekologia dotyczy każdego człowieka – każdy może zatem mieć wpływ na kształtowanie prawidłowych postaw chroniących środowisko naturalne. Co Ty możesz zrobić w tej kwestii?

Ochronie środowiska zdecydowanie służą takie działania, jak:

  • segregacja śmieci,
  • produkowanie jak najmniejszej ilości odpadów, w tym wdrażanie w życie pomysłów ruchu zero waste.
  • zmniejszenie konsumpcji, czyli kupowanie mniejszej ilości rzeczy,
  • korzystanie z transportu zbiorowego lub roweru zamiast własnego samochodu,
  • używanie sprzętów energooszczędnych,

Jak widać, ekologia nie musi dotyczyć inicjatyw podejmowanych na szeroką skalę. Drobne codzienne nawyki także mają ogromne znaczenie.

Odnawialne źródła energii a ekologia

Jedną z proekologicznych postaw jest również zainwestowanie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Obecnie energia jest w Polsce pozyskiwana przede wszystkim z kopalin, czyli surowców nieodnawialnych – gazu i węgla.

Instalacja fotowoltaiczna lub pompa ciepła pozwoli Ci natomiast na życie w zgodzie z naturą, ale także na zmniejszenie wydatków związanych z eksploatacją Twojego domu. Takie metody pozyskiwania energii nie generują żadnych szkodliwych odpadów, takich jak pył czy popiół, nie emitują spalin. Co więcej, działają z wykorzystaniem zasobów w pełni odnawialnych – słońca, wody i powietrza lub energii cieplnej zgromadzonej w gruncie.

Jeśli ekologia jest dla Ciebie istotna i chcesz wprowadzić zmiany w swoim najbliższym otoczeniu, zobacz ofertę odnawialnych źródeł energii Erato Energy i poznaj zalety takich systemów. Pozwolą Ci one żyć nie tylko oszczędniej, ale przede wszystkim w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

(rpf) / materiał promocyjny

Udostępnij: