fbpx

Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego

Napisał  Cze 09, 2022

10,5 tys. wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany włynęło do 8 czerwca 2022 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany można się ubiegać do 25 czerwca 2022 roku.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W tym naborze do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje dofinansowanie, dodano pszenicę orkisz.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniak.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wnioski można złożyć bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, nadać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub wysłać przez platformę ePUAP.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: