fbpx
Bioasekuracja to ważny element w walce z ASF fot. Adobe Stock

20 czerwca rusza nabór wniosków o dofinansowanie na bioasekurację

Napisał  Cze 10, 2022

Refundacja do 50 proc. wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją przeznaczona jest dla hodowców świń. Wnioski o wsparcie będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 20 czerwca do 22 lipca 2022 roku, a pomoc udzielana jest w formule de minimis w rolnictwie.

Refundacji będą podlegać wydatki na:
- zakup mat dezynfekcyjnych;
- zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
- zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
- zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych;
- przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

Do wniosku o udzielenie pomocy będzie trzeba dołączyć:
- faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym;
- oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach dotyczących postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Pierwszy raz pomoc na takich warunkach ARiMR uruchomiła w 2018 roku. To kolejny nabór wniosków dotyczący refundację wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją. Od tego czasu przeprowadzono 2 nabory. Wnioski o dofinansowanie złożyło blisko 13,3 tys. rolników, którym Agencja wypłaciła z tego tytułu ponad 72,3 mln zł.

Dokumenty będzie można składać od 20 czerwca do 22 lipca 2022 r. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. O uruchomieniu pomocy poinformował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Można to będzie zrobić osobiście, za pośrednictwem innej osoby, poprzez platformę ePUAP lub wysłać za pośrednictwem poczty (najlepiej przesyłką rejestrowaną) – w tym ostatnim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Podstawa prawna
- § 13e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: