fbpx

ARiMR: Tworzenie grup i organizacji producentów - ostatni tydzień na złożenie wniosku

Napisał  Cze 10, 2022

Pomoc w ramach wsparcia jest skierowana do nowych grup producentów rolnych, które zostały uznane od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Aby otrzymać dofinansowanie, grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Do kiedy można wnioskować o pomoc?

O wsparcie można się starać do 17 czerwca 2022 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a limit dofinansowania wynosi 100 tysięcy euro w każdym roku w okresie pięcioletniego okresu obowiązywania pomocy. Wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Pomoc nie dotyczy podmiotów zrzeszających producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

W jakiej formie wypłacana jest pomoc?

Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Limit dofinansowania wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

W ramach PROW 2014-2020 ARiMR przeprowadziła do tej pory dziesięć naborów wniosków o wsparcie finansowe na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Dotychczas Agencja podpisała umowy na kwotę ponad 938 mln zł z 540 grupami.

Wniosek wraz z planem biznesowym o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych bądź organizacji producentów. Ponadto dokumenty można dostarczyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP bądź nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: