fbpx
Zanim podejmiemy decyzję o wydzierżawieniu gruntów pod farmę fotowoltaizną, warto sprawdzić warunki umowy oraz zapoznać się z obowiązującym w tym zakresie prawem. fot. Adobe Stock

Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę

Napisał  Cze 18, 2022

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę to coraz częstsza strategia gospodarstw rolnych, dająca duże możliwości w kwestii podreperowania finansów. Rolnicy posiadający większą ilość gruntu decydują się na oddanie ich w dzierżawę, która polega na utworzeniu farm fotowoltaicznych, otrzymując w zamian czynsz o najczęściej niezwykle atrakcyjnej wartości. Fotowoltaika, dzierżawa – jakie niesie korzyści i na co należy uważać?

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne – wymagania

Rosnące z roku na rok stawki za dzierżawę zachęcają kolejne rzesze rolników do podjęcia się takiej działalności. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie grunty będą się nadawać do tego celu.

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę wymaga, by działka spełniała określone wymogi, zwłaszcza jeśli liczy się na pobieranie czynszu o takiej wysokości, która będzie opłacalna. Przede wszystkim grunty muszą cechować się odpowiednią klasą – IV, V, VI, choć dobre będą również nieużytki. Muszą znajdować się w odległości 50 metrów od budynków, roślinności czy innych obiektów o wysokości równej lub przekraczającej 10 metrów.

Co więcej, powinny mieć określone wymiary znajdujące się między 1 a 100 hektarami przy zachowaniu minimalnej szerokości wynoszącej 50 metrów. Powierzchnia ziemi musi być płaska. Sprzyjającymi czynnikami są ponadto jej zorientowanie na południe oraz objęcie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Należy pamiętać, że dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne nie może mieć miejsca, gdy działka znajduje się blisko jakichkolwiek terenów chronionych i zagrożonych ryzykiem powodzi. Warto mieć natomiast na względzie, że odległość od linii energetycznej bądź głównego punktu zasilającego nie może być większa niż 3 kilometry.

Niektóre firmy, decydujące się na dzierżawę ziemi pod fotowoltaikę, wymagają również, by dojazd do posesji nie był utrudniony – to jest by droga do niej prowadząca, była utwardzona.

Ceny gruntów pod farmy fotowoltaiczne – ile można zyskać na dzierżawie?

Gospodarstwa rolne podejmują się dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne głównie ze względu na możliwość zwiększenia swojego dochodu. Jednak nieprecyzyjnie sporządzona umowa może sprawić, że taka współpraca przyniesie odwrotny skutek. Na co w takim razie należy zwrócić szczególną uwagę, by warunki były korzystne dla obu stron?

Określenie w umowie kwoty oraz waluty czynszu to oczywista sprawa, jednak wiele osób nie bierze pod uwagę stopy inflacji, która może się zmieniać na przestrzeni czasu. Ma to szczególne znaczenie z tego względu, że dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę to umowa zawierana na kilkanaście, a niekiedy nawet kilkadziesiąt lat. Z tego powodu w umowie powinno się zawrzeć klauzulę waloryzacyjną, dzięki której uniknie się ryzyka niespodziewanych strat finansowych.

Co więcej, w umowie koniecznie powinna się znaleźć informacja o tym, od kiedy najemca powinien uiszczać czynsz. Jest to niezwykle ważne z tego względu, że brak takiego zapisu prowadzi do nadużyć w postaci rozpoczęcia płatności dopiero po zakończeniu budowy i uruchomieniu farmy. Z tego powodu również takie daty powinny zostać w niej wyszczególnione.

Obecnie na dzierżawie gruntu pod fotowoltaikę zarobić można od 8 do 12 tysięcy złotych za 1 hektar, jednak z roku na rok obserwuje się tendencję rosnącą. Oczywiście stawki uzależnione są od klasy gruntu oraz lokalizacji działki. Żeby uzyskać jak najkorzystniejszą cenę, warto zabezpieczyć swoje finanse odpowiednimi zapisami w umowie.

Fotowoltaika, dzierżawa – co jeszcze warto zawrzeć w umowie?

Ze względu na najczęściej bardzo długi okres jej trwania, umowa powinna zostać precyzyjnie sporządzona. Należy pamiętać o tym, by koniecznie opisać w niej obowiązki inwestora, ponieważ w przypadku braku takiego zapisu spora ich część może przejść na właściciela gruntu, a to z kolei może się wiązać z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jakie zapisy dotyczące obowiązków inwestora powinny się znaleźć w umowie? Przede wszystkim musi być to informacja o tym, że dzierżawca w całości ponosi koszt budowy farmy, a ponadto jest zobowiązany do przestrzegania praw – budowlanego, ochrony środowiska oraz energetycznego. Właściciel ziemi powinien również poprzez odpowiedni zapis egzekwować konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń i koncesji, zawarcia umowy ubezpieczeniowej obejmującej obie strony oraz usunięcia szkód powstałych na skutek prowadzonej na działce działalności.

Informacja, której nie może zabraknąć, jest również termin, z którego upływem najemca powinien zdemontować całą instalację. Niektórzy inwestorzy będą to chcieli bowiem uczynić dopiero po okresie, na który zawarta została pierwotna umowa. Dla dzierżawcy oznacza to natomiast, że w przypadku przedwczesnego rozwiązania umowy grunt wciąż będzie zajęty.

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę – opłaty

Warto mieć świadomość tego, że to właśnie na właściciela gruntu jest nakładany obowiązek opłacania podatku rolnego lub podatku od nieruchomości (choć oczywiście za pomocą umowy kosztem tym można obciążyć najemcę).

Z kolei zmiana sposobu użytkowania gruntu wiąże się ze znacznym wzrostem stawki, a ponadto sama dzierżawa wymaga uiszczenia opłat administracyjnych.

(rpf)

Udostępnij: