fbpx
Polska jest gotowa do pomocy Ukrainie w eksporcie zbóż i żywności fot. MRiRW

Henryk Kowalczyk: Polska jest gotowa przetwarzać ukraińskie zboża

Napisał  Cze 19, 2022

Spotkanie ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoły Solskiego oraz ministra infrastruktury Ukrainy Oleksandra Kubrakowa z przedstawicielami polskiego rządu odbyło się w godzinach wieczornych 15 czerwca 2022 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przewodniczył temu spotkaniu, na którym obecni byli również między innymi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Polsko-ukraińskie rozmowy dotyczyły tematu, który jest na ustach całego świata, tj. wywozu towarów rolnych zalagających w Ukraińskich magazynach po zamknięciu dostępu do ekspotu przez Morze Czarne przez Rosję. Obecni na spotkaniu analizowali możliwości dalszego wsparcia wywozu towarów rolnych z Ukrainy, głównie zbóż, przez granicę z Polską.

Wicepremier Henryk Kowalczyk przekazał stronie ukraińskiej, że jesteśmy gotowi w dalszym ciągu pomagać Ukrainie, także w zakresie wprowadzania ułatwień, które umożliwią wyeksportowanie przez Ukrainę jak największej ilości zbóż, podkreślając kluczowe znaczenie w kontekście przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa żywnościowego w związku wojną w Ukrainie.

– Polska jest gotowa przetwarzać ukraińskie zboża – deklarował wicepremier, informując jednocześnie o wprowadzonych ułatwieniach dotyczących kontroli granicznej towarów, zwłaszcza w związku z realizacją zapisów Wspólnego Oświadczenia ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy z 16 maja 2022 r.

Henryk Kowalczyk zwrócił się do ministra Mykoły Solskiego o przywrócenie produktów mleczarskich i makaronów na listę towarów krytycznego importu, zaznaczając, że partnerzy ukraińscy są wciąż bardzo ważnymi odbiorcami polskich produktów rolno-spożywczych.

Strona ukraińska wyjaśniła, że w najbliższym czasie lista o której mowa zostanie zlikwidowana, i mimo trwającej wojny, dąży do przywrócenia normalności, w tym w zakresie wymiany handlowej.

Minister polityki rolnej i żywności Ukrainy podziękował stronie polskiej za dotychczasową owocną współpracę i okazywaną pomoc. Podkreślił, że obecnie sprawą priorytetową dla ukraińskiej gospodarki, w tym rolnictwa, jest jak największy eksport zapasów zbóż. Przedstawił też informacje na temat prognozy zbiorów zbóż i roślin oleistych w nowym sezonie. Zadeklarował dalszą współpracę w zakresie poprawy przepustowości punktów granicznych.

- Ministrowie Infrastruktury Polski i Ukrainy podkreślili intensywne kontakty, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach. Omówili możliwości wykorzystania polskich portów morskich. Dzięki planowanym inwestycjom możliwe będzie zwiększenie ich zdolności przeładunkowych – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obie strony zgodnie stwierdziły, że konieczna jest również współpraca w sektorze kolejowym, aby zwiększyć wolumen przewozów z Ukrainy na rynki UE i na rynki światowe, a także pogłębić integrację infrastruktury kolejowej obu krajów.

- W rezultacie spotkania ministrowie resortów rolnictwa i infrastruktury Polski i Ukrainy uzgodnili potrzebę dalszej ścisłej współpracy i koordynacji działań po obu stronach – podsumowuje MRiRW.

(rpf) pp / Źródło: MRiRW

Udostępnij: