fbpx

WIR: Rolnicy zgłaszają problemy przy aplikowaniu o pomoc suszową

Napisał  Cze 28, 2022

Wielu rolników chcących zgłosić szkody w aplikacji suszowej napotkało problemy natury technicznej, okazało się bowiem, że system przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie działa tak jak powinien.

Rolnicy próbujący wysłać zgłosznie przez stronę przygotowaną przez MRiRW napotkali problemy, które uniemożliwiają im dokonanie aplikacji.

Aplikować o tzw. pomoc suszową mogą rolnicy, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy występującej w Polsce w 2021 roku. Wnioski są składane w publicznie dostępnej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. Tymczasem Wielkopolska Izba Rolnicza alarmuje, że przyjmuje zgłaszenia od rolników z następującym problemem:

- Opracowany elektroniczny system szacowania suszy stanowi dla wielu producentów rolnych swoistą nowość, co stwarza pewne niedogodności związane z założeniem profilu zaufanego oraz potwierdzeniem tożsamości za pomocą kodów sms, e-mail lub weryfikację za pomocą bankowości elektronicznej.

Do Biur Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgłaszają się rolnicy, którzy nie mogli dokonać złożenia wniosku o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w 2021 r., z uwagi na komunikat o przerwie serwisowej mającej trwać do 16 października do godz. 01:30 (w załączeniu zrzut ekranu), co skutecznie uniemożliwiło złożenie wniosku drogą elektroniczną.

Ponadto występują również przypadki, gdy rolnik wysłał wniosek, a przy próbie wygenerowania protokołu i szczegółowej kalkulacji w aplikacji zapisana jest tylko wersja robocza – z telefonicznej informacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wynika, iż z podobnym problemem zgłasza się coraz większa liczba rolników, beneficjentów programu klęskowego.

Wielkopolska izba Rolnicza informuje, że zaniepokojona tym faktem zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zajęcie się przedstawionym problemem.

Z uwagi na zaistnianłe problemy oraz fakt, że nabór wniosków na pomoc suszową kończy się już w dniu 30 czerwca br. WIR zwróciła się również o możliwość jego przedłużenia lub ogłoszenia kolejnego naboru dla potencjalnych wnioskodawców po przeprowadzeniu akcji dodatkowego szacowania strat.

(rpf) kp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj