fbpx

ARiMR: Wstępne podsumowanie naborów w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”

Napisał  Cze 28, 2022

Od 29 marca do 27 czerwca 2022 roku można było składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie.

Na razie w ARiMR zarejestrowano 72 wnioski na kwotę nieco ponad 8,8 mln zł. Przypominamy, że nabory w tym wsparciu pierwotnie miały się zakończyć 27 maja 2022 roku.

Finalna liczba ubiegających się o tę pomoc może się jeszcze zwiększyć, gdyż dokumenty można było składać m.in. za pośrednictwem platformy ePUAP – co można zrobić do północy 27 czerwca lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej i wówczas mnie trochę czasu nim trafią do ARiMR.

Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł – jednak w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem), maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł.

Z kolei 100 tysięcy złotych można otrzymać w ramach PROW 2014-2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie. Pomoc w obu przypadkach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji i standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Natomiast gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub robi to wspólnie kilku gospodarzy poziom dofinansowania to 60 proc. W przypadku inwestycji w nawadnianie o wsparcie nie może ubiegać się grupa rolników.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!