fbpx
Susza rolnicza panująca w Polsce w 2021 roku dała się we znaki wielu rolnikom fot. Adobe Stock

Do 30 czerwca można wnioskować o pomoc klęskową za 2021 rok

Napisał  Cze 29, 2022

Do 30 czerwca 2022 roku, rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o pomoc. 32 tysiące wniosków o ten rodzaj wsparcia zostało dotychczas zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc jest dedykowana producenntom rolnym, którzy ponieśli w 2021 roku straty w uprawach rolnych w wyniku:
- gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu;
- suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Wnioski o pomoc mogą być składane bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data jego nadania.

ARiMR informuje, że wnioski złożone po 30 czerwca 2022 r., nie będą rozpatrywane, a w przypadku trudności w pozyskaniu z aplikacji publicznej bądź od właściwego wojewody protokołu oszacowania szkód, można złożyć w biurze powiatowym ARiMR sam wniosek o udzielenie pomocy. Protokół oszacowania szkód należy jednak dostarczyć do biura powiatowego ARiMR niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później niż na wezwanie kierownika tego biura.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

1 komentarz

  • bartosz
    Link do komentarza bartosz sobota, 02 lipiec 2022 21:57

    dajcie normalnie gospodarować i nie będzie to wszystko potrzebne ta cała pomoc i bóg wie co jeszcze wymyslą a to potem nie działa tak jak powinno

Skomentuj