fbpx
Korzyści z tej zmiany najbardziej odczują osoby otrzymujące świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości przekraczającej 2.500 zł miesięcznie. fot. Adobe Stock

KRUS: Zmiany w zasadach ustalania zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń emerytalno-rentowych

Napisał  Lip 02, 2022

Obniżona z 17% na 12% stawka podatkowa dla dochodów nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego (tj. do 120 tys. zł) oraz obniżenie comiesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł - to najważniejsze zmiany w ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń emerytalno-rentowych. Zmiany obowiązują od 1 lipca 2022 roku.

Korzyści z tej zmiany najbardziej odczują osoby otrzymujące świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości przekraczającej 2.500 zł miesięcznie.

Od świadczeń nieprzekraczających ww. kwoty zaliczka obliczona zarówno wg zasad obowiązujących od 1 stycznia do 30 czerwca br., jak i po tej dacie - wynosi 0 zł, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej od podatku, która od 1 stycznia 2022 r. wynosi 30.000 zł.

Wyjątkiem jest dotycząca osób, które otrzymują z KRUS świadczenie w kwocie do 2.500 zł i złożyły wniosek o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek. Takim osobom Kasa potrąca zaliczkę w wysokości równej 12% świadczenia.

W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci wraca możliwość pomniejszania zaliczki o dodatkową kwotę zmniejszającą podatek (tak jak do końca 2021 r.). Oznacza to, że zaliczka na podatek dochodowy rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko może być pomniejszana o dwie kwoty zmniejszające podatek tj. o 600 zł. Pomniejszenia takiego Kasa dokona na podstawie oświadczenia świadczeniobiorcy o zamiarze wspólnego rozliczenia dochodu z dzieckiem. Oświadczenie można składać w dowolnej jednostce organizacyjnej Kasy.

Korzystna zmiana dotyczy również rent rodzinnych wypłacanych niepełnoletnim dzieciom. Dochód z renty rodzinnej niepełnoletniego dziecka stanowi odrębny dochód dziecka i nie będzie doliczany do dochodów rodzica.

W konsekwencji zaliczkę na podatek od renty rodzinnej (części renty rodzinnej) niepełnoletniego dziecka Kasa ustali z pomniejszeniem o kwotę zmniejszającą podatek, przysługującą każdemu z dzieci.

Kasa podkreśla, że zaliczki wg nowych zasad pobierane będą od lipca br., ale ostateczna korzyść z tej zmiany będzie odczuwalna przy rozliczeniu roku podatkowego.

Podstawą prawną dla opisanych powyżej zmian jest ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265).

(rpf) pp / Źródło: KRUS

Udostępnij: