fbpx
Wydrukuj tę stronę
1/2

Niebezpieczne odkrycie – duża ilość szkodliwych odpadów zakopanych w polu

Napisał  Lip 09, 2022

Odpady zakopane na polach koło Legnicy (województwo dolnośląskie, powiat legnicki) zostały ujawnione we wtorek 5 lipca 2022 roku przez inspektorów Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej we Wrocławiu.

Za pomocą ciężkiego sprzętu na powierzchni około dwóch hektarów zostało wykonanych 91 odkrywek gruntu na głębokości do 3 metrów, okazało się, że w każdej z nich były odpady. Te nielegalnie zdeponowane odpady to odpady komunalne, odpady budowlane – gruz, cegła, rozbite elementy ze słupów elektrycznych, a także odpady inne niż niebezpieczne. W dwóch wykopach stwierdzono odpady niebezpieczne, tj. papę i eternit. Odpady zakopywano według pewnego schematu, czyli najgłębiej warstwy gruzu budowalnego, potem odpady komunalne na końcu przysypywano grubą warstwą ziemią, w celu dobrego ich ukrycia aby nie były widoczne.

Dzień kiedy inspektorzy ujawnili odpady to zwieńczenie wcześniejszych kilkukrotnych oględzin terenu tego terenu będącego obecnie nieużykiem. Działanie te miały ich utwierdzić co do potrzeby zaangażowania ciężkiego sprzętu w celu wykonania odkrywek. Wizje lokalne potwierdziły wysokie prawdopodobieństwo, że odpady są deponowane na większych głębokościach.

- Na miejscu zdarzenia Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Legnicy oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Legnicy pobrali próby wody w celu zbadania zawartości związków ropopochodnych i metali ciężkich. Działania własne prowadziła także Gmina – informuje Wojewodzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Oszacowanie ilości odpadów zajmie z pewnością wiele dni, bowiem jest to utrudnione ze względu na dużą powierzchnię terenu i zaleganie odpadów na różnej głębokości. Ustalono do kogo należą grunty, przesłuchano właściciel gruntów z odpadami.

- Wobec poczynionych ustaleń i stwierdzonym zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzi i dla stanu środowiska złożono zawiadomienie z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art.183 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia gleby, sprawę skierujemy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – informuje dolnośląski WIOŚ.

Za czyn nielegalnego zbierania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczony, bez zezwolenia grozi kara do 1 mln. złotych. Obecnie trwa wyjaśnianie, kto dopuścił się przywożenia i zdeponowania odpadów oraz skąd one pochodzą.

(rpf) pp / Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Udostępnij: