fbpx

KRIR: Niezbędna interwencja na rynku zbóż i roślin oleistych

Napisane przez  Lip 20, 2022

Między innymi o podjęcie działań interwencyjnych na rynku zbóż przez Unię Europejską w związku z napływem znacznej ilości zboża z Ukrainy do Polski, postuluje prezes KRIR Wiktor Szmulewicz we wniosku złożonym do Wicepremiera H. Kowalczyka oraz Komisarza UE ds. Rolnictwa J. Wojciechowskiego.

Postulaty przedstawione we wniosku są pokłosiem spotkania z 14 lipca 2022 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie sytuacji podażowo-popytowej na rynku zbóż i nasion oleistych.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz poza prośbą o działania interwencyjne na rynku zbóż i roślin oleistych w piśmie z dnia 15 lipca 2022 r. zwrócił się do szefa resortu rolnictwa Henryka Kowalczzyka również o rozważanie następujących propozycji, które przedstawił na ww. spotkaniu:

- Podjęcie przez Elewarr Sp. z o.o. działań olegających na terminowym skupie zbóż i roślin oleistych uzgodnionym z rolnikiem, np. rolnik otrzymuje zaliczkę po podpisaniu umowy z Elewarr Sp. z o.o. składając deklarację dostarczenia zboża w grudniu, resztę zapłaty po aktualnej cenie rynkowej otrzyma po dostawie zboża.

- Objęcie rolników przepisami ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom i umożliwić wakacje w spłacie kredytów do 4 miesięcy w roku bieżącym i 4 w przyszłym (na wzór pomocy dla kredytobiorców hipotecznych kredytów na zakup mieszkania). Pismo w tej sprawie zostało przesłane do Wicepremiera H. Kowalczyka w dniu 13 lipca 2022 r.

W ocenie Krajowej Rady Izb Rolniczych zaproponowane działania interwencjyjne wpłyną stabilizująco na rynek zbóż i roślin oleistych. Ponadto pozwolą na utrzymanie płynności finansowej gospodarstw rolnych oraz racjonalne wykorzystanie powierzchni magazynowej płodów rolnych w Polsce.

(rpf) pp / Źródło: KRIR

Udostępnij: