fbpx
Dofinansowanie objęte zostały usługi rolnicze i leśne Dofinansowanie objęte zostały usługi rolnicze i leśne

Wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych

Napisał  Lip 29, 2022

Pierwotnie nabór wniosków o wsparcie miał się zakończyć 19 sierpnia 2022 roku. Dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że wnioski będą przyjmowanie do 21 października 2022 roku.

Jest to pomoc udzielana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. W tym naborze pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie.

Wsparcie jest przeznaczone zarówno dla fizycznych, jak i prawnych, czy też jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Istotne jest rozszerzenie wachlarza działalności, które mogą być objęte wsparciem, o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych.

Dodatkowo działalność, którą może świadczyć potencjalny beneficjent, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji np. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów używanych w produkcji rolniczej lub wykorzystania technologii cyfrowych. W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Maksymalna kwota wsparcia, o jakie można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega standardowo do 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych jest to 65 proc.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: