fbpx
Ostatni dzień na złożenie wniosku o pomoc dla producentów chmielu fot. Adobe Stock

Ostatni dzień na złożenie wniosku o pomoc dla producentów chmielu

Napisał  Sie 11, 2022

Przyjmowanie wniosków o pomoc finansową od rolników, którym w 2020 lub 2021 roku przyznana została płatność do chmielu, i którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu obniżenia dochodu z uprawy tej rośliny, trwa do 12 sierpnia 2022 – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pula środków na ten cel wynosi 11 milionów złotych, a od 29 lipca, gdy rozpoczął się nabór do Agencji wpłynęło 665 wniosków o to wsparcie.

Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać, oblicza się jako iloczyn stawki pomocy i średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r., do której przyznano producentowi rolnemu płatność z tego tytułu. Areał, do którego przysługuje wsparcie, nie może przekroczyć 5 ha.

Stawki pomocy wynoszą:
- 8 027 zł – na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.;
- 6 421 zł – na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.;
- 4 013 zł – na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, a wnioski są przyjmowane przez biura powiatowe ARiMR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku znaczenie ma termin nadania przesyłki.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: