fbpx

UOKiK ukarał spółkę „Farma Mleka” - zachęcała do inwestycji w setki krów, mając ich jedenaście

Napisał  Sie 18, 2022

Poznańska spółka Farma Mleka przedstawiała konsumentom profil firmy podając nieprawdziwe informacje o skali działalności oraz nierealne plany na przyszłość. W ocenie Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji spółka Farma było to umyślnie działanie mające zachęcić do inwestycji.

- W rzeczywistości zamiast setek krów, w najlepszym okresie miała 11 sztuk. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na spółkę i jej szefa kary finansowe – łącznie ponad 150 tys. zł. - informuje w komunikacie prasowym UOKIK.

Mechanizm działania spółki Farma Mleka to proponowanie konsumentom nietypowych inwestycji polegających na udzielaniu jej pożyczek na zakup krów, klienci natomiast mieli czerpać zyski ze sprzedaży mleka. Oferta Farmy Mleka obiecująca nawet 16 procent zysku w skali roku, przedstawiana jest potencjalnym inwestorom w internecie, na ulotkach i podczas webinarów. W jednym z nich w czerwcu 2021 r. jako tzw. „tajemniczy klient” wziął udział pracownik UOKiK.

- Podczas tego spotkania, zorganizowanego dla potencjalnych inwestorów, prezes Farmy Mleka zapewniał, że spółka współpracuje z 7 gospodarstwami rolnymi i posiada ok. 300 krów, a w ciągu 3-4 lat planuje powiększyć stada do 10 tys. sztuk bydła w 50 gospodarstwach. Podkreślał też bezpieczny charakter inwestycji, wskazując na ubezpieczenie gospodarstw i umowy z mleczarniami. Podobnie optymistyczne wizje były prezentowane na ulotkach – informuje UOKIK.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd ustalił, że były to zapewnienia dalece odbiegające od rzeczywistości. Informacje przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazują, że Farma Mleka w ciągu całej swojej działalności kupiła jedynie 11 krów!

Umowa, którą spółka miała tylko z jednym gospodarstwem, została ona rozwiązana z jej winy w kwietniu 2021 roku, Farma Mleka nie miała też umowy z mleczarnią, a pomimo zaciągania zobowiązań wobec kolejnych konsumentów, którzy inwestowali swoje pieniądze w przedsięwzięcie, Farma Mleka od listopada 2020 r. zaprzestała też kupowania krów.

- Spółka i jej prezes umyślnie wprowadzali konsumentów w błąd po to, aby przekonać do inwestycji jak największą liczbę konsumentów. Nie zaprzestali tych praktyk nawet wtedy, gdy została rozwiązana jedyna umowa z gospodarstwem rolnym, jaką mieli. Gdyby konsumenci wiedzieli, jaka naprawdę jest sytuacja firmy i jak wyglądają perspektywy jej rozwoju, mogliby uznać, że ryzyko jest zbyt duże, aby inwestować w to przedsięwzięcie swoje pieniądze – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes Urzędu wydał 2 decyzje, w których ukarał Farmę Mleka za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów oraz za nieudzielenie żądanych informacji. Za umyślne dopuszczenie do nieprawidłowości wobec konsumentów odpowie finansowo również prezes spółki, który przygotował i realizował wprowadzającą w błąd strategię marketingową firmy. Łącznie sankcje to ponad 150 tys. zł. Zgodnie z sentencjami decyzji zostały nałożone na:

- „(…) Farma Mleka spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu w związku z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ww. ustawy (…) w wysokości 45.994,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) (…)”

- „(…) Michała Mierzejewskiego – Prezesa jednoosobowego Zarządu Farma Mleka spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu w związku z umyślnym dopuszczeniem do naruszenia przez ww. Spółkę zakazu określonego w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ww. ustawy (…) w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) (…)”

- „(…) Farma Mleka spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu (…) w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), stanowiącą równowartość 10 870,98 euro (słownie: dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt euro 98/100 euro), za nieudzielenie informacji żądanych na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy (…)”.

Farma Mleka musi natychmiast zaprzestać praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i usunąć ich skutki poprzez poinformowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach na swojej stronie internetowej i Facebooku. Prezes Urzędu zawiadomił również prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa przez prezesa Farmy Mleka.

(rpf) kp / Źródło: UOKIK

Udostępnij: