fbpx
Wnioski o zwrot akcyzy – rolnicy mają czas do końca sierpnia fot. Adobe Stock

Wnioski o zwrot akcyzy – rolnicy mają czas do końca sierpnia

Napisał  Sie 19, 2022

To już drugi nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego do produkcji rolnej. O zwrot można wnioskować do 31 sierpnia 2022 roku w urzędach gmin lub miast.

Maksymalną kwotę wsparcia oblicza się w dwóch etapach. W pierwszym z nich wyliczany jest iloczyn kwoty 110 zł oraz liczby hektarów użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. W drugim etapie obliczany jest iloczyn kwoty 40 zł oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) posiadanych przez rolnika w 2021 roku. Suma obu tych kwot stanowi limit pomocy.

Przypomniamy, że rolnik chcący odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 roku, Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Jakie są limity zwrotu akcyzy zawartej w paliwie „rolniczym”?

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Wnioski od rolników, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na paliwo wykorzystane do prac w gospodarstwie, przyjmują właściwe miejscowo urzędy gmin lub miast. Wśród dokumentów powinny się znaleźć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r., a w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez posiadaczy bydła załącznik powinna stanowić informacja o dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) bydła z ubiegłego roku. Dane te rolnik może uzyskać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na siedzibę stada.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: