fbpx
Łączna kwota dopłat do nawozów mineralnych zbliża się do kwoty 2 miliardów złotych. fot. Paweł Pąk

Dopłaty do nawozów: Niemal 1,97 mld zł trafiło do rolników

Napisał  Sie 24, 2022

Kwota w wysokości niemal 1,97 mld złotych trafiła do polskich rolników w ramach dopłat do zakupu nawozów mineralnych. Do 23 sierpnia pomoc otrzymało już ponad 320 tysięcy rolników. Wypłata środków została rozpoczęta przez ARiMR w dniu 11 lipca, a zakończy się 31 sierpnia 2022 roku.

Rolnicy mogli wnioskować o dopłaty do 31 maja, a wsparcie przysługuje do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 roku. Łącznie w Agencji Restrukturyzaji i Modernizacji Rolnictwa zostało złożonych 427 tysięcy wniosków. Na ich podstawie została oszacowana maksymalna kwota niezbędna do realizacji programu w wysokości 3,5 mld złotych.

Pula środków przygotowana przez ARiMR na ten cel wynosiła 3,9 mld zł, czyli więcej o 400 mln złotych od łącznie wnioskowanej przez rolników kwoty. Tym samym nie zastosowano współczynnika korygującego, który byłby niezbędny do wyliczenia wsparcia, gdyby łączna kwota wynikająca ze złożonych wniosków była wyższa od całkowitej kwoty pomocy.

Celem dofinasowania jest rekompensata wyższych kosztów zakupu nawozów, nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok.

Wysokość wsparcia wyliczono w oparciu o dwustopniowy algorytm.

Po pierwsze, pod uwagę brano określonych stawek, które wynoszą 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego). Należy mieć na uwadze, że maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 hektarów.

Po drugie, obliczano różnicę pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., a tymi które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. W tym celu potrzebne były dane potwierdzające poniesione koszty. W przypadku nabycia nawozów między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musiał dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy.

Z kolei w przypadku zakupu nawozów od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. mogły zostać wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa, jeżeli rolnik nie posiadał dokumentów księgowych potwierdzających zakup. W ten sposób obliczano różnicę w cenie tony nawozów w obu okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w terminie 1 września 2021 r. – 15 maja 2022 r. wyliczono wysokość pomocy.

- Po porównaniu obydwu kwot – tej obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz tej wyliczonej na podstawie różnicy w cenach nawozów – określono właściwą stawkę pomocy, którą jest mniejsza z nich – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!