fbpx
 Łączna pula wsparcia dla kół gospodyń wiejskich wynosi ponad 53 miliony złotych. Łączna pula wsparcia dla kół gospodyń wiejskich wynosi ponad 53 miliony złotych.

ARiMR ze wsparciem dla kół gospodyń wiejskich. Łączna pula to ponad 56 milionów złotych

Napisał  Sie 24, 2022

To kolejny rok ze wsparcie z ARiMR, o które mogą się starać koła gospodyń wiejskich (KGW) z całego kraju. W tegorocznym naborze pula pomoy wynosi 56,35 mln złotych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedzialna za obsługę tego programu wsparcia zaznacza, że z każdym kolejnym naborem od 2019 roku liczba zainteresowanych KGW oraz kwota wsparcia są coraz większe.

- W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł. - informuje ARiMR.

Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową do 30 września 2022 roku, a do tej pory wnioski o przyznanie pomocy złożyło ponad 10,2 tys. kół gospodyń wiejskich, na łączną kotwę 56,35 mln zł.

O takie wsparcie po raz kolejny mogą ubiegać się koła wpisane do prowadzonego przez Agencję Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie zarejestrowanych jest blisko 11,4 tys. tego typu organizacji.

Tegoroczny nabór rozpoczął się 1 kwietnia – wcześniej niż w poprzednich latach. Do rozdysponowania jest 70 mln zł. Otrzymaną pomoc koła są zobowiązane wykorzystać do 31 grudnia 2022 r. oraz rozliczyć – przez złożenie sprawozdania – do 31 stycznia 2023 r.

Wysokość dofinasowania pozostaje uzależnione od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Przypominamy, by wypełniając wniosek o przyznanie wsparcia, upewnić się, czy liczba członków danego koła zgadza się z danymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli jest inaczej, ważne jest uaktualnienie tych informacji – można to zrobić w biurze powiatowym Agencji. Decyzja o przyznaniu pomocy będzie wydawana na podstawie danych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Dofinasowanie można również wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, wykorzystać na przedsięwzięcia nastawione na rozwój kultury ludowej lub upowszechniające współdziałanie i racjonalne metody gospodarowania.

W 2021 roku koła gospodyń wiejskich otrzymaną z ARiMR pomoc przeznaczały najczęściej m.in. na zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: