fbpx

Od 1 września nowe kwoty przychodu zmniejszające lub zawieszające świadczenia emerytalno-rentowe

Napisał  Sie 30, 2022

O zmniejszeniu kwoty miesięcznego przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych poinformowała 30 sierpnia 2022 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W związku ze zmianą od 1 września 2022 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 309 zł 40 gr,
- 130% tego wynagrodzenia, tj. 8 003 zł 20 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 11 sierpnia 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2022 r. (6 156 zł 25 gr).

(rpf) kp / Źródło: KRUS

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!