1.7°C

Spotkanie resortu rolnictwa z sadownikami MRiRW

Spotkanie resortu rolnictwa z sadownikami

Napisał  Wrz 14, 2016

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski przy poniedziałkowym proteście w Warszawie zaprosił protestujących sadowników na rozmowy w siedzibie resortu.

Organizatorzy manifestacji przedstawili swoje postulaty.

- Większość z przedstawionych postulatów dotyczy działań długofalowych i one są już przez resort podjęte – poinformował wiceminister Romanowski.

Podczas spotkania zostały omówione postulaty protestujących. Wiceminister Romanowski zwrócił uwagę na inicjatywy podejmowane na forum unijnym. Podkreślił też, że strona polska postuluje o zrównanie wsparcia dotyczącego wycofywania produktów z rynku, aby te przeznaczone na cele inne niż charytatywne były tak samo finansowane.

Wiceminister poinformował również o zmianach w funduszach promocji, które mają wzmocnić pozycję producentów, a także o znakowaniu produktów, jako Produkt Polski.

Podsekretarz stanu poinformował, że niektóre z podnoszonych kwestii nie leżą w gestii resortu. Dotyczy to m.in. sprawy rosyjskiego embarga.

- To kompetencje unijne, a decyzje zapadają na najwyższym szczeblu – powiedział wiceminister dodając jednocześnie, że – w ramach Grupy Wyszehradzkiej wypracowujemy wspólne stanowisko.

Przedstawiciele protestujących sadowników zadeklarowali pomoc i wsparcie dla podejmowanych na unijnym forum inicjatyw strony polskiej.

(rpif) tl
źródło: MRiRW

reklama