fbpx
Dopłaty do nawozów – obecnie brak planów dotyczących ponownego naboru wniosków fot. Adobe Stock

Dopłaty do nawozów – obecnie brak planów dotyczących ponownego naboru wniosków

Napisał  Wrz 14, 2022

Jednym z postulatów Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w piśmie skierowanym do szefa resortu rolnictwa, było przeprowadzenie ponownego naboru wniosków o dopłaty do nawozów.

Swój apel KRIR argumentował faktem, że dopłaty do nawozów rolniczych powinny zostać przeprowadzone ponownie w związku z utrzymywaniem się wysokich cen nawozów oraz aby nie obniżać krajowej produkcji zbóż i roślin oleistych ze względu na oszczędne nawożenie. KRIR sugerował również, że w kolejnych naborach kwota pomocy powinna być zwiększona, a wsparcie powinno przysługiwać do każdego hektara, bez względu na powierzchnię gospodarstwa.

Na pismo z dnia 10 sierpnia 2022 roku odpowiedział właśnie resort rolnictwa, który poinformował, że „rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwiono producentom rolnym dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 i którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r. - na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 roku, a wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu nawozów można było składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 31 maja 2022 r.”

Na stronie internetowej Krajowej Rady Izb Rolniczych nie ma komentarza do odpowiedzi uzyskanej z ministerstwa, ale pojawił się nowy komunikat o kolejnym piśmie skierowanym do MRiRW.

- W nawiązaniu do wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie przyspieszenia wypłaty środków na dofinansowanie zakupu nawozów z 10 sierpnia 2022 r.  oraz odpowiedzi resortu rolnictwa DBD.pp.071.110.2022 z 31.08.2022 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 14 września 2022 r. z uprzejmą prośbą do Pana Henryka Kowalczyka Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne zakończenie wypłaty należnych rolnikom środków dopłat do nawozów – informuje KRiR, który zaznacza, że w powyższym piśmie Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Ryszard Bartosik poinformował, że wypłaty rozpoczęły się w lipcu br. i do 30 sierpnia br. zostało wypłacone około 2,05 mld złotych dla 331756 rolników.

Niestety ta informacja od wiceministra oznacza, że wypłacono nieco ponad połowę środków przeznaczonych na pomoc rolnikom do zakupionych nawozów, a KRIR informuje o rolnikach, którzy zwracają się do Krajowej Rady Izb Rolniczych informując, że nie otrzymali dopłat, prosząc o interwencję.

- Obecnie trwa okres siewów ozimin i rolnicy potrzebują środków na zakup materiału siewnego i nawozów. Producenci rolni, wciąż nie otrzymali zwrotu zainwestowanych pieniędzy, na które liczyli. Rolnicy, którzy nie otrzymali dopłaty  nie są w stanie kupić materiału siewnego, który znacznie podrożał – informuje KRIR.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Premiera Henryka Kowalczyka z prośbą o sfinalizowanie wypłaty dopłat do zakupionych nawozów we wrześniu br. aby rolnicy zdążyli zasiać zboża na następny sezon.

(rpf) pp / Źródło: KRIR

Udostępnij: