fbpx
Emerytury rolnicze ponad 1300 zł niższe od pozarolniczych fot. Adobe Stock

Emerytury rolnicze ponad 1300 zł niższe od pozarolniczych

Napisał  Wrz 15, 2022

Z dokumentu Głównego Urzędu Statystycznego zatytułowanego „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2022” wynika, że przeciętna miesięczna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w pierwszym półroczu wyniosła 2 815,01 złotych brutto, co oznacza, że była o 8,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

Z kolei średnia w przypadku emerytów i rencistów wynosi prawie 1500 zł i jest o ponad 1300 zł niższa od tych spoza systemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zaskakujące są dane dotyczące ilości rolników indywidualnych będących emerytami i rencistami według stanu na pierwsze półrocze bieżącego roku, których liczba spadła w ujęciu rocznym aż o 4,5% (do poziomu 1000,7 tys. osób). Według Głównego Urzędu Statystycznego spadek był widoczny we wszystkich województwach – największy, wynoszący 6,3% w lubuskim i śląskim, do 3,1% w Małopolsce.

W pozarolniczym systemie emerytalno-rentowym przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w pierwszym półroczu 2022 r. wynosiła w Polsce 9250,1 tys. osób i była niższa o 0,4% w skali roku, a emerytury i renty pobierało 8 249,4 tys. osób (więcej o zaledwie 0,1% niż w I półroczu 2021 roku).

Przeciętna kwota miesięcznej emerytury i renty brutto rolników indywidualnych w pierwszym półroczu 2022 roku wynosiła 1 481,88 zł, oznacza to wzrost w skali roku o 4,3%. Wzrost obserwowano we wszystkich województwach - od 4,8%. w podkarpackim do 3,1% w śląskim.

Przeciętne miesięczne emerytury i renty brutto rolników indywidualnych w 9 województwach były wyższe niż średnia w kraju, a najwyższe - w śląskim (o 8,8%), lubuskim (o 7,7%) i o 3,2% w województwie zachodniopomorskim.

GUS w raporcie informuje również rozpiętości w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższej i najniższej przeciętnej emeryturze i rencie brutto rolników indywidualnych, która zmniejszyła się w pierwszym półroczu 2022 roku i wynosiła 11,1 punktów procentowych, jeszcze rok wcześniej było to 12,4 p. proc.

(rpf) pp / Źródło: GUS

Udostępnij: