fbpx

Nowa pomoc z PROW: „Zarządzanie ryzykiem” – wnioski od 30 września

Napisał  Wrz 15, 2022

Nowy typ pomocy w ramach PROW może być przyznany hodowcom drobiu, bydła i świń, mających zarejestrowaną działalność produkcyjną. Dodatkowo muszą oni posiadać prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą chów tych zwierząt.

Podpowiadamy jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, aby zyskać prawo do przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”. Nabór będzie prowadzony od 30 września do 31 października 2022 r. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na to działanie przewidziano ponad 108 mln euro (ponad 500 milionów złotych).

O tę pomoc mogą się też starać przedsiębiorcy zagraniczni którzy wykonują działalność gospodarczą na terytorium Polski. Niezbędne jednak jest, aby taka firma była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Dopłaty do ubezpieczeń przysługują również producentom rolnym, którzy są wspólnikami spółki cywilnej.

- By móc się stać beneficjentem tej pomocy, należy w ramach prowadzonej działalności rolniczej mieć podpisaną umowę ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Co istotne, zainteresowany tym dofinansowaniem nie może korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia. Pomoc przyznaje się w wysokości 70 proc. opłaconej składki, pod warunkiem że z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc., jednak dopłaty do ubezpieczenia nie mogą objąć okresu przed 1 kwietnia 2022 r. – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nabór wniosków w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z PROW 2014-2020 będzie prowadzony od 30 września do 31 października 2022 r. Dokumenty będą przyjmować biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Wnioski można będzie złożyć osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR, a także wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: