fbpx

Zyskaj do 500 tys. zł na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

Napisał  Wrz 27, 2022

O dofinansowanie usług rolniczych i leśnych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW 2014-2020 można ubiegać się do 21 października 2022 roku, a dotychczas do placówek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły 583 wnioski.

Nabór, który rozpoczął się 7 lipca potrwa do 21 października 2022 roku. Dotychczas Agencja przyjęła 583 wnioski na prawie 252 mln zł. Z bieżących statystyk wynika, że największym zainteresowaniem wsparcie to cieszy się w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim i łódzkim, a z dofinansowania, podobnie jak w poprzednich latach, może skorzystać osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Istotny jest fakt, że w tym naborze na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem wachlarz działalności, które mogą być objęte wsparciem, został rozszerzony o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych.

Dodatkowo działalność, którą może świadczyć potencjalny beneficjent, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji lub wykorzystania technologii cyfrowych. W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W pozostałych rodzajach pomocy nie ma takiego wymogu, zarejestrowanie działalności gospodarczej, powinno nastąpić nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność.

Maksymalna kwota wsparcia, o jakie można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega standardowo maksymalnie 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych jest to 65 proc.

prowadzą oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wnioski można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej, a także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-Puap.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: