fbpx

Jak założyć koło gospodyń wiejskich?

Napisał  Wrz 28, 2022

Koła Gospodyń Wiejskich cieszą się ogromną popularnością od wielu lat. Pierwsze z nich powstały 130 lat temu i odgrywały bardzo istotną rolę. Podczas spotkań uczestniczki dzieliły się swoją wiedzą na temat pieczenia, gotowania i prowadzenia domu. Koła Gospodyń Wiejskich organizowały również różnorodne kursy np. szycia i robienia na drutach. Wspomagały one także potrzebujących, pielęgnowały tradycje i organizowały różne uroczystości. W obecnych czasach Koła Gospodyń Wiejskich również cieszą się niemałą popularnością. Aby założyć taką organizację, wystarczy podjąć pewne kroki, które dokładnie opisaliśmy w poniższym artykule.

Koło Gospodyń Wiejskich - jak założyć?

Koła Gospodyń Wiejskich są popularne od bardzo dawna. Obecnie również są chętnie zakładane przez mieszkanki terenów wiejskich, pragnących kontynuować ludowe tradycje i dbać o rozwój terenów, na których zamieszkują. Najczęściej Koła Gospodyń Wiejskich są zakładane przez Panie pracujące w rolnictwie, lecz chętnie przyłączają się do nich również kobiety pracujące w wiejskim środowisku m.in. urzędniczki, nauczycielki i właścicielki przedsiębiorstw.

Jak założyć Koło Gospodyń wiejskich krok po kroku? Otóż na początku należy znaleźć grupę chętnych, liczącą minimum 10 osób. Następnie konieczne jest złożenie wniosku o wpis koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, statutu, listy członków i uchwały o powołaniu zarządu. Dokumenty te przekazuje się do kierownika powiatowego biura ARiMR. W momencie wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich przez ARiMR Koło Gospodyń Wiejskich nabywa osobowość prawną. W kolejnym kroku komitet KGW ma obowiązek złożyć w GUS-ie wniosek o nadanie REGONu. Wniosek ten musi zostać podpisany przez osobę reprezentującą organizację. W następnym kroku Koło Gospodyń Wiejskich ma obowiązek złożyć wniosek o nadanie numeru NIP do właściwego Urzędu Skarbowego. Po otrzymaniu REGON-u i NIP-u komitet kieruje się do banku w celu założenia konta dla organizacji. Na końcu KGW musi przekazać do urzędu informację, czy będzie prowadziło uproszczoną ewidencję. Jeśli ten krok zostanie pominięty i organizacja nie złoży informacji w odpowiednim terminie, będzie miała obowiązek prowadzić pełną księgowość.

Jakie obowiązują zasady wpisu koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich?

Otóż, aby Koło Gospodyń Wiejskich zostało wpisane do Krajowego Rejestru KGW, z inicjatywą musi wystąpić minimum 10 osób, które do czasu rejestracji zwane są założycielami. Założycielami mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, posiadające miejsce zamieszkania na terenie wsi, w której ma działać koło. Założyciele mają obowiązek wybrania komitetu założycielskiego. Co ważne, aby koło zostało wpisane do Krajowego rejestru KgW, w jego nazwie musi występować odniesienie do terenu działalności, czyli nazwa wsi, w której będzie działało.

Przed złożeniem wniosku o wpis koła do rejestru, trzeba pamiętać, że na terenie wsi może znajdować się wyłącznie jedna siedziba KGW. Jednak terenem działalności koła nie musi być wyłącznie jedna wieś.

Co musi zawierać statut Koła Gospodyń Wiejskich?

Już wiesz, jak założyć Koło Gospodyń Wiejskich krok po kroku, jednak zastanawiasz się, jak odpowiednio wypełnić statut? Otóż musi znaleźć się w nim informacja o nazwie i siedzibie koła oraz podmiotowym i terytorialnym zakresie działania organizacji. W statucie KGW trzeba zamieścić również informację o celach i zadaniach koła oraz środkach, które zostaną przeznaczone na ich realizację. W statucie musi być wskazany także zakres i rodzaj działalności zarobkowej prowadzonej przez KGW oraz obowiązki i prawa jego członków. Nie może w nim zabraknąć również informacji o procedurach ustanawiania i regulowania składek członkowskich, a także sposobie reprezentowania koła na zewnątrz. W statucie KGW trzeba wskazać też majątek organizacji i procedury zarządzania nim.

Kto może założyć Koło Gospodyń Wiejskich?

Jeśli w Twojej wsi nie działa jeszcze żadne Koło Gospodyń Wiejskich, możesz zebrać chętnych i utworzyć tego typu organizację na swoim terenie. Aby zarejestrować koło, wystarczy zebrać minimum 10 członków, którzy ukończyli 18 lat i zamieszkują teren, na którym ma działać KGW. Należy pamiętać, że miejsce zamieszkania nie jest tożsame z miejscem zameldowania. Brane pod uwagę jest tylko pierwsze z nich. Bardzo ważna jest również informacja, iż jednocześnie można być członkiem wyłącznie jednego koła. Zatem, jeśli przynależysz już do innej, podobnej organizacji, nie możesz być założycielem ani członkiem kolejnego koła.

Czy członkiem Koła Gospodyń Wiejskich może być osoba niepełnoletnia?

Wiele osób zastanawia się, czy w skład Koła Gospodyń Wiejskich mogą wchodzić osoby niepełnoletnie. Otóż młodzież, która ukończyła 13 lat, ma prawo uczestniczyć w działalnościach koła za pisemną zgodą prawnych opiekunów, jednak osoby te do 18 roku życia nie mogą zostać pełnoprawnymi członkami organizacji. Ich zadania ograniczają się do pomocy w organizowaniu różnego rodzaju uroczystości oraz uczestnictwie w kursach i szkoleniach.

(rpf)

Udostępnij: