fbpx

30 września koniec naboru o wsparcie na działalność statutową KGW

Napisał  Wrz 29, 2022

Koła gospodyń wiejskich jeszcze tylko do 30 września 2022 roku mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dotychczas wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone przez ponad 10,8 tys. KGW na kwotę blisko 60 mln zł. ARiMR rozpatruje dokumenty na bieżąco i wypłaca wsparcie. Na razie do KGW trafiło 57,5 mln zł.

Jest to kolejny raz, kiedy o takie wsparcie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR.

Obecnie jest w nim zarejestrowanych 11 670 takich organizacji – najwięcej w Wielkopolsce oraz na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Właśnie w tych regionach, jak wynika ze statystyk dotyczących trwającego naboru, pomoc cieszy się największym zainteresowaniem. 

ARiMR przypomina, że przed wypełnieniem wniosku o przyznanie dofinansowania dobrze jest upewnić się, czy liczba członków koła zgadza się z danymi wpisanymi do rejestru. Jeżeli jest inaczej, należy zaktualizować te informacje w placówce Agencji, ponieważ wysokość dofinansowania zależy od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych. Koła są zobowiązane wykorzystać otrzymaną pomoc do 31 grudnia 2022 r. oraz rozliczyć – przez złożenie sprawozdania – do 31 stycznia 2023 r.

Otrzymane fundusze zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Dofinasowanie można również wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, wykorzystać na przedsięwzięcia nastawione na rozwój kultury ludowej lub upowszechniające współdziałanie i racjonalne metody gospodarowania.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!