fbpx

Zaliczki z tytułu dopłat rolniczych: Niemal 1,6 mld zł trafiło do rolników

Napisał  Paź 19, 2022

Zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 rok są przekazywane na konta rolników od 17 października bieżącego roku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak informuje ARiMR w ciągu dwóch pierwszych dni wypłat wykonane zostały przelewy na kwotę ponad 1,57 mld zł. Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r.

1,265 mln rolników ubiega się w tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie, a pula środków na ten cel wynosi około 16,96 mld zł. Do 18 października 2022 r. w ramach zaliczek ponad 161 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na ok. 1,27 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 137 tys. gospodarzy przelano blisko 300 mln zł.

Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

- Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE) - informuje ARiMR

Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: