fbpx
Dopłaty bezpośrednie: 6,3 mld złotych zaliczek na kontach rolników fot. Adobe Stock

Dopłaty bezpośrednie: 6,3 mld złotych zaliczek na kontach rolników

Napisał  Paź 27, 2022

Od 17 października ARiMR przekazuje na konta rolników Zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 rok są przekazywane na konta rolników od 17 października, a do 26 października wykonane zostały przelewy na kwotę ponad 6,3 mld zł.

Zaliczki będą wypłacane do końca listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 rok.

- W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Do 26 października 2022 r. w ramach zaliczek ponad 623 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na prawie 5,384 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta ponad 475 tys. gospodarzy przelano ponad 920,6 mln zł. – informuje Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 2019 roku rolnicy w Polsce otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).

- Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji – przypomina ARiMR.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!