fbpx
Trwa wypłata zaliczek do dopłat bezpośrednich i obszarowych z Agencji Retrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa fot. Paweł Pąk

ARiMR: Niemal 8 mld zł przekazane rolnikom na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 rok

Napisał  Paź 29, 2022

Zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 rok są przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 17 października bieżącego roku.

Tym samym do 28 października wykonano z ARiMR przelewy na łączną kwotę prawie 8 mld zł. Przypominamy, że wypłata zaliczek będzie realizowana do końca listopada, a od 1 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 rok.

1,265 mln rolników ubiega się o dopłaty bezpośrednie w tegorocznej kampanii, a pula środków na ten cel wynosi około 16,96 mld zł. 

ARiMR informuje w najnowszym komunikacie prasowym, że do 28 października 2022 roku do ponad 781 tysięcy beneficjentów w ramach zaliczek do płatności bezpośrednich trafiło  ponad 6,86 mld zł, a w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta 561 tys. gospodarzy przelano ok. 1,13 mld zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina też, że gospodarze w Polsce otrzymują od 2019 roku zaliczki na najwyższym dopuszczonym poziomie w Unii Europejskiej, z kolei w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych z PROW – 85 proc. należnych dopłat.

- Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE) – informuje ARiMR.

Bardzo ważne jest, by numery rachunków były aktualne, bowiem jeśli okaże się, że numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!