fbpx
Krajowy Plan Odbudowy ma pomóc w podniesieniu się kraju po pandemii koronawirusa fot. Adobe Stock

KPO: Wnioski na ponad 370 mln złotych

Napisał  Paź 30, 2022

17 października Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji uruchomiła jednocześnie cztery nabory w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Tym samym do dnia 27 października 2022 roku ARiMR przyjęło 3570 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 370 mln zł.

Można wnioskować tylko w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na stronie internetowej. W drodze ułatwienia ubiegającym się o taką pomoc, eksperci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielili odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Odnośnie wsparcia mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw co do zakresu przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

W ramach tego naboru wnioski będą przyjmowane do 18 listopada 2022 r. Wsparcie to ma charakter refundacji (do 50% kosztów kwalifikowanych), natomiast obowiązujące limity pomocy to: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł w przypadku firm o statusie małego przedsiębiorstwa oraz 15 mln zł dla średnich przedsiębiorstw. Otrzymane dotacje mogą zostać przeznaczone m.in. na kupno i zainstalowanie nowych maszyn oraz urządzeń. Można otrzymać również nowe środki transportu wspierające normy niskiej emisji spalin wykorzystywane np. do transportu  produktów rolnych, produktów rybołówstwa czy akwakultury.

Pomoc dla rolników oraz rybaków w zakresie przetwarzania, wprowadzania do obrotu produktów rolnych,spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury

Wsparcie to przeznaczone jest dla rolników, ich małżonków, oraz  dla osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb. Pomoc jest udzielana w wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł.W zakresie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zaliczane są m.in. koszty poniesione na budowę budynków służących realizacji inwestycji, ale także na ich remont. Wsparcie można uzyskać również na zakup nowego terminala płatniczego czy utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia. W ramach tego naboru Agencja będzie przyjmować takie wnioski również do 18 listopada 2022 r. 

Wymiana pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych, które zawierają azbest

Do dnia 15 listopada 2022r. Agencja będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na wymianę  pokryć dachowych z azbestu. Wymienione dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia nie powinna przekraczać 500 m2,a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Wymiana słupów które są impregnowane kreozotem przy plantacjach chmielu

Plantatorzy mogą uzyskać maksymalną pomoc do 5 ha upraw chmielu. Wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na kompozytowe czy betonowe, a także od tego czy odbiorca końcowy pomocy jest młodym rolnikiem do lat 40:

> Młodzi rolnicy:
- wymiana na słupy kompozytowe – 102 217,50 zł/ha,
- wymiana na słupy betonowe – 117 661,60 zł/ha,

> Pozostali rolnicy:
- wymiana na słupy kompozytowe – 73 012,50 zł/ha,
- wymiana na słupy betonowe – 84 044,00 zł/ha

(rpf) Adrianna Camenzuli / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!