fbpx
Suszowe klęskowe nie przysługuj osobom prowadzącym samotnie gospodarstwo rolne fot. Adobe Stock

Pomoc klęskowa z ARiMR nie dla samotnych rolników

Napisał  Paź 31, 2022

Pomoc klęskowa, która jest przyznawana w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie przysługuje rolnikom żyjącym samotnie, a z interpretacji stosownych przepisów wynika, że wykluczenie dotyczy więc nie tylko kawalerów i panien ale również osób będących wdowcami czy też rozwodnikami.

„Druga” pomoc suszowa, tzw. suszowe, dotyczy tak naprawdę nie tylko szkód wyrządzonych przez suszę, ale również inne szkody powstałe w wyniku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym między innymi gradobicia, przymrozków oraz innych katastrof, przez wystąpienie których spadła średnia roczna produkcja.

Pomoc została podzielona na dwa progi:
- pierwszy, w ramach którego pomoc wynosi 5 tys. złotych, dla gospodarstwa rolnego, które utraciło płynność finansową w wyniku szkód wynoszących poniżej 30%, ale nie mniej niż 1% średniej produkcji rolniczej w ciągu roku.
- drugi z kwotą pomocy wynoszącą 10 tys. złotych, dla gospodarstwa rolnego, które utraciło płynność finansową w wyniku szkód wynoszących ponad 30% średniej produkcji rolniczej w ciągu roku.

Łączna pula pomocy przeznaczonej na to działanie wynosi 450 mln złotych. Jeśli łączna kwota wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy tę pulę, to ARiMR zastosuje współczynnik korygujący kwotę pomocy. Wielu rolników ma problem z samom złożeniem poprawnego wniosku, bowiem jest to możliwe wyłącznie przez specjalną aplikację, która nie działa poprawnie.

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin:
- w skład których wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
- w których co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
- w których co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zostały więc pominięte osoby nie będące w formalnym związku, czyli kawalerowie, panny oraz będące wdowcami i wdowami.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: