fbpx

KPO: Złożone wnioski na niemal 444 mln zł

Napisał  Lis 01, 2022

Cztery nabory z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności rozpoczęłi się 17 października 2022 roku. Do 30 października do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zainteresowani wsparciem przesłali 4341 wniosków o dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę wynoszącą niemal 444 miliony złotych.

Do 30 października 2022 roku w ARiMR zostały zarejestrowane 123 wnioski na kwotę wynoszącą niemal 379,5 miliony złotych złożonych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem w ramach przetwórstwa lub wprowadzania produktów do obrotu. Natomiast rolnicy i rybacy planujący działalność przetwórczą, złożyli 35 wniosków na kwotę wsparcia wynoszącą 9,8 mln zł. Z kolei o dofinansowanie na wymianę pokryć dachowych z azbestu ubiega się 4183 rolników wnioskujących o łączną kwotę wynoszącą niemal 54,6 mln złotych.

Przypominamy, że zainteresowani wsparciem z KPO mogą składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem specjalnie przygotowanego w tym celu formularza udostępionego na Platformie Usług Elektronicznych, dostępnego tutaj.

Eksperci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, przygotowali listę zapytań z odpowiedziami, które są dostępne tutaj

17 października 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła jednocześnie Cztery nabory jednocześnie zostały uuchomione w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Są to nabory skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wykonują działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. O pomoc w ramach KPO mogą wnioskować również rolnicy i rybacy zainteresowani przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury. Natomiast plantatorzy chmielu będą się mogli ubiegać o dofinansowanie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem, a ostatni z czterech naborów dotyczy wsparcia na wymianę w gospodarstwie pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska.

Przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury - wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

W ramach tego naboru Agencja będzie przyjmować wnioski do 18 listopada 2022 r. Wsparcie ma charakter refundacji (do 50% kosztów kwalifikowalnych), natomiast obowiązujące limity pomocy to: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł w przypadku firm o statusie małego przedsiębiorstwa oraz 15 mln zł gdy beneficjentem chce się stać średnie przedsiębiorstwo, a wnioski w ramach tego naboru ARiMR będzie przyjmować do 18 listopada 2022 roku.

Środki otrzymane z tego wsparcia można przeznaczyć między innymi na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń. Można za nie pozyskać również nowe środki transportu spełniające normy niskiej emisji spalin wykorzystywane np. do przewozu produktów rolnych, produktów rybołówstwa czy akwakultury.

Przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury - wsparcie dla rolników lub rybaków

Wsparcia udziela się do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł. Pomoc finansowa polega na refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. wydatki poniesione na budowę budynków i budowli służących realizacji inwestycji, ale także ich remont, a pomoc przeznaczona jest dla rolników lub ich małżonków, ale także dla osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb.  Wsparcie będzie można uzyskać również na zakup nowego terminala płatniczego czy utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia. Wnioski w ramach tego naboru ARiMR przyjmować będzie również do 18 listopada 2022 roku. 

Wymiana pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest – wsparcie dla gospodarstw rolnych

Wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować do 15 listopada 2022 roku. Warunkiem niezbędnym do otrzymania tego wsparcia jest, aby dachy znajdowały się na budynkach służących do produkcji rolniczej, a maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi być objęty cały dach.

Wymiana słupów impregnowanych kreozotem – wsparcie dla plantatorów chmielu

Wysokość wsparcia dla plantatorów chmielu uzależniona jest od tego, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na kompozytowe czy betonowe, a także od tego czy odbiorca końcowy pomocy jest młodym rolnikiem:

> młodzi rolnicy (osoby do 40 lat włącznie):
- wymiana na słupy kompozytowe – 102 217,50 zł/ha
- wymiana na słupy betonowe – 117 661,60 zł/ha

> pozostali rolnicy:
- wymiana na słupy kompozytowe – 73 012,50 zł/ha
- wymiana na słupy betonowe – 84 044,00 zł/ha

Należy też zwrócić uwagę na fakt, że plantatorzy mogą uzyskać pomoc maksymalnie do 5 hektarów upraw chmielu.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: