fbpx

Zaliczki dopłat – 9,1 mld złotych przekazanych na konta rolników

Napisał  Lis 04, 2022

Zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za 2022 r. są przekazywane na konta rolników przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na od 17 października 2022 roku.

Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r., tymczasem do 3 listopada wykonane zostały przelewy na kwotę prawie 9,1 mld zł.

1,265 mln rolników ubiega się o dopłaty bezpośrednie w tegorocznej kampanii, a łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 16,96 mld złotych. Już niemal 924 tys. beneficjentów do 3 listopada 2022 roku otrzymało zaliczki do do płatności bezpośrednich, a wypłacona kwota to ponad 7,72 mld złotych. Z kolei niemal 1,37 mld złotych przelano na konta ponad 680 tysięcy rolników w w ramach płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że do polskich rolników od 2019 r. trafiają zaliczki na najwyższym poziomie dopuszczalnym w Unii Europejskiej. Jest to 70 procent należnej kwoty w przypadku dopłat bezpośrednich oraz 80 procent a w przypadku płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020.

Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, Po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu, co jest wymogiem zakończenia działań sprawdzających nałożonych przez unijne przepisy, zaliczki zostaną wypłacone na poczet wsparcia krajowego oraz płatności bezpośrednich.

WAŻNE: Zaliczki oraz pełne kwoty dopłat będą przekazywane będą wyłącznie na konta, które rolnicy wskazali wypełniając wnioski o wpis do ewidencji producentów. Numer konta musi być aktualny, bowiem jeśli będzie to nieaktywny numer rachunku, to środki automatycznie zostaną zwrócone na konto ARiMR.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: