fbpx
Aplikacja suszowa nadal nie działa tak jak powinna. Fot. Paweł Pąk

KRIR: Problemy z aplikacją suszową - czy rolnicy będą mieli więcej czasu na złożenie wniosków?

Napisał  Lis 05, 2022

W związku z tym, że aplikacja suszowa nadal nie działała poprawnie, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie zwrócił się o przedłużenie terminu wniosków odnośnie wielu problemów związanych z funkcjonowaniem aplikacji, które uniemożliwiają rolnikom złożenie wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

31 października 2022 roku, Beata Gawlik-Pliszka - zastępca dyrektora Departamentu Budżetu, przekazała drogą mailową informację o tym, że pracownicy Departamentu wielokrotnie próbowali logować się do aplikacji suszowej, aby potwierdzić jej dostępność, a także, że od rana pomagają producentom rolnym złożyć wnioski za pośrednictwem tej aplikacji, co również potwierdza jej dostępność,

Z kolei 4 listopada 2022 roku, Zarząd KRIR poinformował szefa resortu rolnictwa, że aplikacja nie była do końca dostępna i źle działała, a rolnicy mieli problemy ze złożeniem wniosku w wyznaczonym terminie. Problem taki również sygnalizowali nam pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego.

Zarząd KRIR poprosił po raz kolejny Henryka Kowalczyka o możliwość ponownego naboru wniosków o szacowanie szkód spowodowanych suszą za pomocą aplikacji. Z takiej możliwości skorzystano już w 2021 roku. Wówczas na podstawie podpisanego 18 listopada 2021 roku rozporządzenia Rady Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem w roku bieżącym suszy oraz ci, którzy nie zdążyli złożyć do 15 października 2021 roku wniosków o oszacowanie strat w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, otrzymali wydłużony czas co do oszacowania strat za pomocą aplikacji 30 listopada 2021 r.

Zastępca Dyrektora departamentu Budżetu Beata Gawlik-Pliszka poinformowała KRiR, że ze względu na napływającą bardzo dużą ilość składanych przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy, celem usprawnienia tego procesu, administrator blokował okresowo możliwość generowania kalkulacji. Gawli-Pliszka nformowała również, że od 1 listopada br. po zakończeniu naboru wniosków o oszacowanie szkód  nie powinny pojawiać się żadne problemy z pobraniem kalkulacji. Jednak stale do biur wojewódzkich izb rolniczych oraz do KRIR dzwonią rolnicy sygnalizujący, że aplikacja nie generuje tych kalkulacji. Dlatego Zarząd KRIR ponownie wnioskuje o przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego dla gospodarstw, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – adekwatnie do nowego terminu składania wniosków o szacowanie strat za pomocą aplikacji.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych informuje też, że nie widzi racjonalnego usprawiedliwienia, dlaczego rolnikom, którzy z uwagi na niepoprawnie działającą aplikację suszową nie mogli złożyć wniosków w terminie, nie przysługuje prawo do oszacowania strat, dlatego zawnioskowano o przedłużenie terminu do 30 listopada 2022 r.

(rpf) Adrianna Camenzuli / Żródło: KRIR

Udostępnij: