fbpx

Zaliczki do płatności z ARiMR: Rolnikom wypłacono już ponad 10 mld złotych

Napisał  Lis 08, 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 17 października 2022 roku przekazuje na konta rolników zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r.

Z informacji podanych przez ARiMR wynika, że do 8 listopada bieżącego roku wykonano przelewy na kwotę 10,3 mld zł, a realizacja zaliczek będzie realizowana do końca listopada. Z kolei od 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 rok.

W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Do 8 listopada 2022 r. w ramach zaliczek 1,07 mln beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na prawie 8,8 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta prawie 727 tys. gospodarzy przelano ponad 1,51 mld zł.

Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych z PROW – 85 proc. należnych dopłat.

Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).

Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: