fbpx
Pomoc klęskowa - termin przyjmowania wniosków przedłużony do 23 listopada fot. Adobe Stock

Pomoc klęskowa - termin przyjmowania wniosków przedłużony do 23 listopada

Napisał  Lis 09, 2022

Przedłużono przyjmowanie wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - termin zostanie wydłużony do 23 listopada 2022 r. Z informacji przekazanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, pomoc dotyczy rolników, którzy uzyskują przychody z produkcji rolnej.

Wnioski o przyznanie tzw. pomocy klęskowej przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W bieżącym roku ponad 250 tys. producentów rolnych złożyło wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. Tak duże zainteresowanie oszacowaniem szkód powstałych w wyniku suszy spowodowało przeciążenie aplikacji oraz problemy z pobraniem kalkulacji lub protokołu oszacowania szkód. Stąd decyzja o przedłużeniu terminu składania wniosków do 23 listopada.

Przypominamy kto może ubiegać się o pomoc:

Pomoc klęskowa przysługuje rodzinie:

  • w skład której wchodzą osoby pozostające w  związku, wspólnie zamieszkują i gospodarują,
  • w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  • w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jakie niezbędne dokumenty musimy dołączyć do wniosku o pomoc klęskową?

Do wniosku o pomoc klęskową należy dołączyć:

  • kopię protokołu zawierającego informacje o powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane klęskami w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
  • uwierzytelnione przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruki protokołu i kalkulacji oszacowania strat powstałych w tym roku w wyniku suszy;
  • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, oczywiście w przypadku gdy jest ono przedmiotem współwłasności.

Wnioski takie mogą być składane:

  • w kancelarii biura powiatowego ARiMR,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego AriMR. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.  W przypadku złożenia wniosku po 23 listopada 2022 nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

(rpf) Adrianna Camenzuli / Źródło: ARiMR

Udostępnij: