fbpx

Zaliczki dopłat bezpośrednich i obszarowych – ponad 11,6 mld złotych trafiło do rolników

Napisał  Lis 16, 2022

Zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 rok są przekazywane rolnikom od 17 października przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r. ARiMR informuje, że do 15 listopada wykonane zostały przelewy na kwotę ponad 11,62 mld zł.

Przypominamy, że w tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Do 15 listopada 2022 r. w ramach zaliczek ponad 1,13 mln beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie w wysokości 9,84 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta 768 tys. gospodarzy przelano ponad 1,78 mld zł.

Od 2019 roku polscy rolnicy otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych z PROW – 85 proc. należnych dopłat.

Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).

- Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji – alarmuje ARiMR.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: