SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

19.1°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
360 ton nielegalnych środków ochrony roślin zatrzymanych zostało w wyniku 4-tygodniowej międzynarodowej operacji pod kryptonimem „Silver Axe III”.
Substancja czynna chloropiryfos może być stosowana w wybranych uprawach.
Do skutecznej walki z zarazą ziemniaka najlepiej dobrać taki preparat, który będzie działać zarówno wgłębnie jak i powierzchniowo.
Już od wielu lat firma Syngenta organizuje pokazy polowe, podczas których można ocenić skuteczność środków ochrony roślin tej firmy oraz odmiany roślin uprawnych. Pola Klasy S, bo o nich mowa, w tym roku również pokazały swoje możliwości.
Na początku czerwca bieżącego roku, mieszkaniec gminy Busko-Zdrój został zatrzymany przez Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Polski w Busko-Zdroju. Mężczyzna jest podejrzany o prowadzanie do obrotu podrabianych środków ochrony roślin. Podejrzanemu grozi kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.
W ubiegłym sezonie w sprzedaży pojawiły się nowe herbicydy do zwalczania chwastów 2-liściennych w zbożach ozimych i jarych. Zawarte w nich substancje czynne należą do tzw. syntetycznych auksyn.
Teldor 500 SC firmy Bayer, przeznaczony do ochronyroślin jagodowych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi, uzyskał rozszerzenie stosowania.
Skutkiem rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (EU) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 roku, stwierdzającym że „Państwa Członkowskie powinny poczynić starania, aby ich produkty oparte na glifosacie wolne były od polietoksylowanej aminy łojowej (POA)” wszystkie herbicydy zawierające tę substancję aktywną z nośnikiem POA zostały wycofane z obiegu.
Stosowanie środków ochrony roślin jest niezwykle ważne w celu uniknięcia niepożądanych skutków oddziaływania szkodników i patogenów. W dzisiejszych czasach maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego jest niezwykle istotne, ale trzeba mieć na uwadze, że chemiczna ochrona roślin często niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka i środowiska.
Bazą każdego chemicznego środka ochrony roślin jest substancja aktywna, która działa destrukcyjnie na patogeny, szkodniki czy chwasty, do walki z którymi dany preparat jest dedykowany. Ten sam związek zsyntetyzowany w czystej postaci jest na ogół mało aktywny w środowisku naturalnym i tym samym jest nieskuteczny w niszczeniu agrofagów.
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama