fbpx
Do 30 czerwca 2022 roku, rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o pomoc. 32 tysiące wniosków o ten rodzaj wsparcia zostało dotychczas zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o rozpoczęciu wysyłania deklaracji podatkowych PIT za 2021 r. dla świadczeniobiorców.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała w komuniakacie prasowym, że do 4 lutego 2022 r. ARiMR wypłaciła rolnikom 12,71 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i 2,64 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.
To bardzo niepokająca wiadomość, zważywszy na fakt, że w w pierwszym półroczu 2021 roku mieliśmy do czynienia ze spadkiem wynoszącym około 300 tysięcy sztuk. Duża dynamika nastąpiła w drugim półroczu 2021 roku, kiedy według danych statystycznych z GUS spadek wyniósł aż 1,2 mln sztuk.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że do 28 stycznia 2022 roku na konta bankowe rolników trafiło 11,92 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i 2,6 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.
Najpierw zaliczki, a obecnie płatności końcowe są wypłacane rolnikom, którzy wniskowali o dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za 2021 rok.
Obecna sytuacja panująca na świecie skutkuje podwyżkami cen praktycznie w każdej branży. Jest to niełatwy okres, dlatego przez pewien czas można było odnotować gwałtownie wzrastające ceny bydła mięsnego.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego poinformowała o dniach wolnych od pracy w okresie świąteczno-noworocznym.
Wścieklizna jest postrzegana jako choroba dotycząca zwierząt, jednak może się ona przenosić również na ludzi np. po ugryzieniu przez zakażone zwierzę.
Po tym jak znaczna część kwot została przekazana rolnikom w formie zaliczek, 1 grudnia 2021 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przekazywanie płatności końcowych w ramach dopłat bezpośrednich oraz obszarowych z PROW za 2021 r.