17.4°C

80% europejskich dealerów odczuwa wpływ COVID-19, 70% spodziewa się znacznego spadku obrotów i portfeli zamówień. Wyniki badania przeprowadzonego przez CLIMMAR dot. wpływu pandemii na europejskich dealerów pokazują, że 80% uczestników badania odczuwa negatywne skutki zaistniałej sytuacji. Dotyczy to w szczególności sprzedaży nowych maszyn. Patrząc w przyszłość, w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, 70% uczestników badania przewiduje znaczny spadek obrotów i spadek zamówień.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca br.
Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel, w piśmie przesłanym do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, zwrócił uwagę na trudną sytuację sektora drobiowego w kontekście pandemii CO VID-19 i wniósł o uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i ograniczenie przywozu mięsa drobiowego do UE, Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen poinformowała, że Komisja przyjęła już szereg środków mających na celu złagodzenie społeczno-gospodarczego wpływu pandemii COVID-19, w tym na sektor rolnictwa.
W związku z pojawiającymi się sygnałami od rolników dotyczącymi nierównego traktowania w rozwiązaniach przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań w tej sprawie.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała w komunikacie, że od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o zasadach przyznawania zasiłku dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19.
W dniu 11 maja 2020 r. w Parlamencie Europejskim na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego miała miejsce wymiana poglądów z komisarz Stellą Kyriakides, odpowiedzialną za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, na temat sektora rolnego po wybuchu pandemii COVID-19. Debata dotyczyła wpływu COVID-19 na sektor rolnictwa.
Od 12 maja Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać o pomoc w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Maksymalne kwoty dotacji wynoszą 40 i 50 tysięcy złotych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że osoby, które nie później niż w okresie 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty:
Jedno z najnowszych badań pokazuje, że w przeciągu zaledwie ostatnich 20 lat oporność bakterii na antybiotyki zwiększyła się ponad dwukrotnie1. Jest to niepokojące zjawisko, które w dobie rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19 wymusza głębszą analizę co do przyszłych skutków. Lekoodporność „atakuje” nie tylko ludzkie zdrowie, ale zagraża całej gospodarce.
reklama

RSS Module