20.6°C

W związku z zabiegami strony polskiej o otwarcie rynku Indonezji dla naszych jabłek i borówek, do dnia 30 listopada br. laboratoria urzędowe i komercyjne mogą aplikować o zatwierdzenie. Tylko zatwierdzone laboratoria będą mogły wykonywać badania płodów rolnych w zakresie bezpieczeństwa konsumenta.
Polska dąży do rozszerzenia wymiany handlowej w dziedzinie rolnictwa z Indonezją.
reklama

RSS Module