12.2°C

partnerzy:

reklama
- Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w programie, dzięki któremu polskie rodziny będą mogły zdobyć mieszkanie na niespotykanych dotąd, tak korzystnych warunkach – mówił podczas spotkania prasowego z dziennikarzami dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Pięta.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje dla rolników bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Aż 784 Koła Gospodyń Wiejskich zgłosiły się do piątej edycji „Bitwy Regionów”. Takiej frekwencji nie było do tej pory.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.
Do 15 stycznia 2019 roku producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino zobowiązani są do złożenia w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym (załącznik nr 4).
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że w roku akademickim 2018/2019 ponad 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach. 600 z nich to studenci I roku. Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Zespół Ekspertów KOWR przedstawił najnowsze prognozy cenowe na grudzień tego roku i marzec 2019 roku. Jakich cen skupu możemy spodziewać się na rynku zbóż, trzody chlewnej, bydła oraz kurcząt?
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował o możliwość zaciągania pożyczek dla rolników ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeznacza 10 mln zł na pożyczki dla rolników prowadzących rodzinne gospodarstwa o powierzchni do 300 ha.
Porozumienie, które podpisał KOWR oraz NCBR ma niemal zmienić oblicze polskiego rolnictwa – a przynajmniej wpłynąć na rozwój jego innowacyjności oraz współpracy pomiędzy podmiotami naukowymi i tymi wdrażającymi tę naukę w życie.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama
reklama reklama

RSS Module