0.3°C

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.
Do 15 stycznia 2019 roku producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino zobowiązani są do złożenia w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym (załącznik nr 4).
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że w roku akademickim 2018/2019 ponad 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach. 600 z nich to studenci I roku. Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Zespół Ekspertów KOWR przedstawił najnowsze prognozy cenowe na grudzień tego roku i marzec 2019 roku. Jakich cen skupu możemy spodziewać się na rynku zbóż, trzody chlewnej, bydła oraz kurcząt?
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował o możliwość zaciągania pożyczek dla rolników ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeznacza 10 mln zł na pożyczki dla rolników prowadzących rodzinne gospodarstwa o powierzchni do 300 ha.
Porozumienie, które podpisał KOWR oraz NCBR ma niemal zmienić oblicze polskiego rolnictwa – a przynajmniej wpłynąć na rozwój jego innowacyjności oraz współpracy pomiędzy podmiotami naukowymi i tymi wdrażającymi tę naukę w życie.
UOKiK, ministerstwo rolnictwa i KOWR sprawdzają, czy ceny owoców miękkich mogły być kształtowane niezgodnie z prawem.
Zwycięzcami w Konkursie Pszczelarz Roku 2017 zostali Państwo Maria i Jan Kołosowscy
Jak przypomina Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), upływa termin składania wniosków mija z dniem 15 maja 2018 r o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama