7.6°C

Podpisanie trójstronnego listu intencyjnego pomiędzy Eneą, Eneą Wytwarzanie i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa rozpoczyna współpracę, której efektem ma być budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych. Inicjatywa ta ma przyczynić się do wzrostu udziału OZE w krajowym miksie energetycznym oraz promocji źródeł odnawialnych na terenach wiejskich.
Wchodząca w skład Grupy Azoty spółka Agrochem Puławy i Green Lab - spółka zależna od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podpisały Porozumienie w sprawie współpracy handlowej i wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.
Nieruchomości rolne o powierzchni od 0,3 ha do 0,9999 ha może nabyć każdy. Kiedy trzeba uzyskać zgodę KOWR-u?
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy wyrobami winiarskimi mają czas do końca sierpnia na złożenie w KOWR deklaracji o zapasach win.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma rozważyć dopuszczenie do przetargów organizowanych przez KOWR rolników posiadających akcje i udziały w spółkach prawa handlowego kontrolowanych przez Skarb Państwa.
W siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została podpisana umowa z Orlen Paliwa na dostawy oleju napędowego do spółek zależnych KOWR. Jeszcze w tym roku trafi tam około 19 mln litrów paliwa. W przyszłym roku wolumen dostaw ma wynieść około 30 mln litrów oleju napędowego.
W dniu 30 czerwca 2019 r. upływa termin składania informacji o nabyciu surowca tytoniowego przez pośredniczące podmioty tytoniowe.
- Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w programie, dzięki któremu polskie rodziny będą mogły zdobyć mieszkanie na niespotykanych dotąd, tak korzystnych warunkach – mówił podczas spotkania prasowego z dziennikarzami dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Pięta.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje dla rolników bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Aż 784 Koła Gospodyń Wiejskich zgłosiły się do piątej edycji „Bitwy Regionów”. Takiej frekwencji nie było do tej pory.
reklama reklama

RSS Module