-0.8°C

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że w roku akademickim 2018/2019 ponad 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach. 600 z nich to studenci I roku. Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Zespół Ekspertów KOWR przedstawił najnowsze prognozy cenowe na grudzień tego roku i marzec 2019 roku. Jakich cen skupu możemy spodziewać się na rynku zbóż, trzody chlewnej, bydła oraz kurcząt?
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował o możliwość zaciągania pożyczek dla rolników ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeznacza 10 mln zł na pożyczki dla rolników prowadzących rodzinne gospodarstwa o powierzchni do 300 ha.
Porozumienie, które podpisał KOWR oraz NCBR ma niemal zmienić oblicze polskiego rolnictwa – a przynajmniej wpłynąć na rozwój jego innowacyjności oraz współpracy pomiędzy podmiotami naukowymi i tymi wdrażającymi tę naukę w życie.
UOKiK, ministerstwo rolnictwa i KOWR sprawdzają, czy ceny owoców miękkich mogły być kształtowane niezgodnie z prawem.
Zwycięzcami w Konkursie Pszczelarz Roku 2017 zostali Państwo Maria i Jan Kołosowscy
Jak przypomina Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), upływa termin składania wniosków mija z dniem 15 maja 2018 r o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego.
„Odnawialne źródła energii przyszłością polskiego rolnictwa” - pod taką nazwą w sobotę 14 kwietnia odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej Solidarni, której patronował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachęca do składania projektów dotyczących „Wsparcia rynku produktów pszczelich” na lata 2018-2019
reklama reklama reklama reklama reklama