SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

15.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Alarmująco niskie ceny skupu nie będą w stanie zapewnić nie tylko rozwoju gospodarstwa, ale mogą też doprowadzić wiele z nich do bankructwa.
Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii raportu NIK dotyczącego stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt.
Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała, że popiera założenia „Programu budowy zapory zapobiegającej przemieszczaniu się dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń na lata 2018-2022”.
Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycją stworzenia niezależnego od zakładów ubojowych systemu oceny poubojowej półtusz wieprzowych oraz wołowych.
Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby w każdym Urzędzie Wojewódzkim powstał Wydział/Departament Rolnictwa.
W dniach 22 i 23 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Prezydiów Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniu uczestniczył prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz i dyrektor biura KRIR, Katarzyna Szczepaniak.
Wojsko nie włączy się w akcję redukcji populacji dzików we wschodniej Polsce w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się kilka dni temu do Ministra Środowiska z prośbą o naniesienie zmian w nowelizowanej w sejmie ustawie „Prawo łowieckie”.
Nie wszyscy rolnicy otrzymali odszkodowania z tytułu strat spowodowanych wystąpieniem klęsk żywiołowych - informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych jest niezadowolony ze stanowiska rady miejskiej w Strzelcach Opolskich, która chce zakazać miejscowym rolnikom wywozu nawozów naturalnych w weekendy i święta. 
reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail