1.2°C

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”. Hodowcy ryb oraz zainteresowani taką działalnością będą mogli składać wnioski od 3 czerwca br. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji to 30 milionów złotych.
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował unijnego komisarza Hogana o proponowanych przez Polskę zmianach w PROW 2014-2020. Jakich nowych rozwiązań domaga się polski rząd i czy jest szansa na ich realizację?
Trwają rozmowy w sprawie wejścia w życie nowego poddziałania leśnego: 8.5 Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.
24 października minął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na rzecz rolników, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.
Polska zaliczana jest do czołowych producentów mleka w Europie.
Do 8 czerwca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 14,17 mld zł, czyli 97 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie za 2016.
Do 8 czerwca br. można składać wnioski o pomoc na „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę". Przedsiębiorstwa z sektora akwakultury mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z akwakulturą.  Jest to pomoc objęta działaniem 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” finansowanym z budżetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze". Wnioski o takie wsparcie można składać do 8 czerwca 2017 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Na pomoc przeznaczono 50 milionów złotych.  (rpf) źródło: ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała infornację o możliwości wnioskowania od 30 września do 28 listopada o przyznanie wsparcia na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Wnioski można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR.
Przypominamy, że od 12 września można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".
"Od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".
reklama

RSS Module