fbpx
Telefonu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą spodziewać się rolnicy składający we wnioskach o dopłaty bezpośrednie deklaracje określające powierzchnię użytków rolnych oraz powierzchni upraw zbóż w gospodarstwie.
Zgodnie z zasadami pomocy jaką Koła Gospodyń Wiejskich w Polsce otrzymały w 2022 roku w ramach dofinansowania z ARiMR, muszą one rozliczyć się z wydatkowania otrzymanych środków w formie sprawozdania przekazanego 31 stycznia 2023 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
O możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych poinformowała w specjalnym ogłoszeniu Halina Szymańska – prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Od 31 stycznia rolnicy planujący inwestycje w swoich gospodarstwach związane z nawadnianiem lub użyciem zielonych źródeł energii, mogą zaaplikować o wsparcie finansowe. Wnioski takie prowadzone są w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje całkowicie nowy rodzaj pomocy który jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to nadzwyczajne tymczasowe wsparcie przeznaczone dla hodowców trzody chlewnej, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Od 15 lutego do 31 marca 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadzić kolejny nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.
O udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych mogą się starać producenci świń spełniający określone kryteria.
Do 300 tysięcy złotych pomocy można zyskać w ramach tego działania, a wnioski o wsparcie finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przyjmowane są już po raz jedenasty w oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie całego kraju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest realizowany od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, a pierwsze programy wsparcia zostały zaoferowane rolnikom w ramach PROW 2004-2006 nazywanego pierwotnie Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w kolejnych latach były to PROW 2007-2013 oraz realizowany do dziś PROW 2014-2020 – wydłużony na kolejne lata, a środki trzeba wykorzystać do 2025 roku.
Ostatnie dni roku to najlepszy okres na podsumowanie minionych dwunastu miesięcy pracy, szczególnie w przypadku gdy mówimy o największej agencji płatniczej w Europie czyli o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zajmującej się wypłatą pomocy w postaci płatności bezpośrednich, dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, pomocy krajowej i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014 – 2020.