fbpx
Z informacji przekazanych przez Polski Związek Łowiecki wynika, że w ubiegłym sezonie łowieckim stwierdzono 2003 upadki dzików, z czego najwięcej w województwach: podkarpackim (309), dolnośląskim (297) oraz wielkopolskim (211). Najmniej upadków odnotowano w województwach: świętokrzyskim (27), łódzkim (34) oraz opolskim (40).
Wojewoda Wielkopolski 11 lutego 2022 roku wydał rozporządzenie, zgodnie z którym na terenie województwa wielkopolskiego powstaną ogrodzenia zapachowe zatrzymujące lub ograniczające migrację dzików.
Koncentracja gospodarstw produkujących trzodę chlewną odbywa się w Polsce w wyjątkowo brutalny sposób. W naszym kraju wszystko zmierza w kierunku scenariusza z którym przed laty musiały się zmierzyć kraje takie jak Hiszpania, Niderlandy, Belgia czy Dania.
Rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, będą mogli od 15 lutego 2022 r. składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o wsparcie.
Występując na VIII Kongresie Rolnictwa RP szef resortu rolnictwa zapewniał, że prowadzone są działania, które mają nie dopuścić do likwidacji kolejnych hodowli trzody chlewnej z powodu niskich cen.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o wznowieniu oferty na pozyczki dla hodowców trzody z obszarów na których stwierdzono występowanie afrykańskiego pomoru świń (ASF).
12 województw w Polsce było objętych dotychczas restrykcjami ze strony Ukrainy spowodowanych występowaniem na terenie kraju afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Polski Związek Łowiecki poinformował o wynikach odstrzału dzików w grudniu 2021 roku prowadzonego w ramach ogólnoposlkiego programu zwalczenia afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku występowania Afrykańskiego Pomoru Świń i klęsk żywiołowych mogą od 3 stycznia 2022 roku składać wnioski o wsparcie oddziałach Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w całym kraju.
Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF mogą składać wnioski o wsparcie w ramach tegorocznego naboru do 31 grudnia 2021 roku.