fbpx
Po dłuższej przerwie, pod koniec roku mamy do czynienia z kolejnym wykrytym ogniskiem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodadrsrtwie hodowlanym.
Do tej pory w 2021 roku mieliśmy w Polsce 121 przypadków afrykańskiego pomoru świń, Główny Inspektorat Weterynarii poinformował kolejnym stwierdzonym ognisku ASF.Jest to 122 w 2021 roku ognisko afrykańskiego pomoru świń w Polsce, stwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet - PIB Puławy.
Problem związany z afrykańskim pomorem świń niestety jest aktualny. Pojawiają się nowe ogniska, tym razem to dwa gospodarstwa na terenie województwa świętokrzyskiego, w jednym z nich utrzymano 34, a w drugim 135 świń.
Mijający rok pomimo zdecydowanie lepszej sytuacji i mniejszej ilości obszarów objętych suszą, dla wielu rolników nadal stoi pod znakiem braku odpowiedniej ilości wody niezbędnej do osiągnięcia zadowalających plonów. Na dobre warunki i wysokie ceny nie mogli liczyć również hodowcy trzody chlewnej, wielu z nich dotyka problem afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Do 26 listopada w ARiMR trwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji chroniących gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Wysokość wsparcia wynosi do 100 tys. zł. 
Na terenie powiatu staszowskiego w województwie świętokrzyskim stwierdzono kolejne dwa ogniska ASF w stadzie świń. Wszystko wskazuje na to, że wirus przedostał się tutaj z Podkarpacia.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny zlecił kontrole u przedsiębiorców działających na rynku wieprzowiny. Ma ona wykazać, czy sieci handlowe i duże zakłady mięsne odmawiają przyjmowania w pełni przebadanego mięsa ze zdrowych zwierząt hodowanych w strefach, gdzie występują przypadki ASF. Jakie są pierwsze wyniki kontroli?
Komisja Europejska zmieniła status stref ASF w 39 gminach objętych restrykcjami o najwyższym poziomie uciążliwości na strefy o łagodniejszych restrykcjach.
Zgodnie z nowymi wytycznymi Komisji Europejskiej, właściciele gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF mają obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa biologicznego przed 31 października 2021 r.
W ostatnich dniach na terenie Polski zostały stwierdzone trzy kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń. Po raz pierwszy ognisko choroby pojawiło się w województwie świętokrzyskim w strefie niebieskiej.