fbpx
Nowe zasady bioasekuracji mają być stosowane przez państwa członkowskie UE dotknięte afrykańskim pomorem świń, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub III. Nowe wytyczne niosą za sobą zmiany w zakresie ochrony biologicznej hodowli trzody.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach poinformował w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej o stwierdzeniu pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzika na terenie powiatu szamotulskiego.
W sprawie opublikowania w dniu 15 kwietnia br. rozporządzenia KE ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, głos zabrał Główny Lekarz Weterynarii. Zdaniem Bogdana Konopki nowe przepisy wprowadzają ułatwienia dla hodowców trzody chlewnej z obszarów występowania ASF.
Następujące obszary w Wielkopolsce są objęte ograniczeniami (dawna strefa żółta):
Do 31 grudnia br. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.
Komisja Europejska pracuje nad nowymi zasadami bezpieczeństwa biologicznego w strefach ASF. Nowe zasady mają dotyczyć transportu i przemieszczania świń i materiału biologicznego oraz zapewnienia wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego na fermach.
Dane mówią same za siebie – sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w Polsce jest daleka od opanowania. W 2020 r. stwierdzono na terytorium Polski 103 ogniska ASF u świń i 4156 przypadków tej choroby u dzików. W gospodarstwach, w których stwierdzono ogniska przebywało 57 095 świń, z których zabito 56 210 sztuk.
Komisja Europejska zaakceptowała wniosek polskiej strony o uchylenie strefy niebieskiej na terenie powiatów kaliskiego, pleszewskiego i konińskiego w województwie wielkopolskim. Dla hodowców trzody chlewnej z tego regionu oznacza to brak konieczności wykonywania badań przed transportem zwierząt oraz mniejsze problemy ze sprzedażą świń.
Straty są ogromne, bo choroba wkradła się do gospodarstwa, w którym znajdowało się prawie 16 tysięcy świń. Jest to pierwsze w 2021 roku ognisko ASF w Polsce.
Od 11 marca 2021 r. rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały na skutek ASF bądź klęsk żywiołowych, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.